Oferte locuri de munca top

Scutiri de la raportarile contabile semestriale

O serie întreagă de firme vor fi scutite de raportările contabile semestriale. Această modificare a Legii contabilității a fost votată de Camera Deputaților cu 255 de voturi pentru și un vot împotrivă și a fost trimisă președintelui spre promulgare.

Astfel Ministerul Finanțelor Publice va putea stabili depunerea situațiilor financiare sau a unor raportări contabile și la alte perioade decât anual, în cadrul exercițiului financiar, doar de către persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârșitul exerciţiului financiar precedent.

Inițiatorii propunerii spun că raportările semestriale îngreunează activitatea operatorilor economici și a profesioniștilor contabili.

În perioada verii atât operatorii economici, cât și contabilii sunt copleșiți de obligațiile de raportare ce le revin în această perioadă, dar și de faptul că depunerea bilanțului semestrial nu prezintă o utilitate practică pentru majoritatea operatorilor economici.

De asemenea, raportările contabile semestriale sunt raportări intermediare, care nu prezintă imaginea finală a patrimoniului, ci informații de o relevanță scăzută, deoarece nu sunt urmate procedurile de închidere anuală privind evaluările, reevaluările, inventarierile, ajustările, provizioanelor, rezerve, confirmări de solduri, etc.

Utilitatea și relevanța scăzută ale acestor raportări este indicată de asemenea și de faptul că ele nu sunt publice pentru utilizatorii de informații financiare, nici măcar pe pagina de internet oficială a ministerului Finanțelor. Sigurii utilizatori ale acestor raportări semestriale sunt cei din sistemul bancar, însă pentru scopurile calculării indicatorilor financiari acestora le-ar fi suficientă o balanță contabilă, mai susțin inițiatorii proiectului legislativ.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus