Oferte locuri de munca top

PNRR Turism si Sanatate: noi masuri ale Guvernului

Guvernul a aprobat astăzi ordonanța de urgență prin care Compania Națională de Investiții devine structură de implementare pentru noi proiecte cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență, din domeniul sănătății, turismului și culturii și al bunei guvernanțe.

Astfel, vor putea fi implementate următoarele proiecte:

Componenta 11- Turism și Cultură: investiția 2

Modernizarea/Crearea de muzee și memoriale

* proiectul „Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România”(obiectiv de investiție: ”Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului (București)”)

* proiectul ”Memorialul „Închisoarea Tăcerii” Râmnicu Sărat și Centrul Educațional privind Comunismul în România” (obiectiv de investiție: ”Închisoarea tăcerii, Râmnicu Sărat”)

Componenta 12 – Sănătate – investiţia 2

Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice – obiective de investiţii cu contracte de lucrări în derulare încheiate cu Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A., precum și construcție nouă:

* Institutul de urgență pentru boli cardiovasculare ”Prof. Dr. C.C. Iliescu” București, Institutul Regional de Oncologie Timișoara, investiția I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie: ”Extindere ambulatoriu cu înființare compartiment RMN, SPA și TIIP”, respectiv Reforma 3: Reforma managementului serviciilor de sănătate: 2 noi centre de dezvoltare a competențelor pentru personalul din sistemul public de sănătate

Componenta C14 – Buna guvernanţă: investiţia 1.

Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiţie şi calitatea serviciilor – sediul Judecătoria Buzău, sediul Judecătoria Galați, sediul Tribunalul Alba pentru care C.N.I. are calitatea de structură de implementare.

Noi măsuri

Vor fi eliminate prevederile cu privire la implementarea de către CNI a proiectelor de investiţii aferente investiţiei 4. Implementarea a 3.000 km de piste pentru biciclete din cadrul componentei 11 – Turism şi cultură;

Va deveni inaplicabilă formula de ajustare prevăzută la art.31 din OUG nr.64/2022 în cazul contractelor atribuite în alt domeniu decât cele precizate în mod expres și limitativ de actul normativ, neavând elemente de cost semnificative raportat la domeniul specific și distinct vizat.

Vor fi inaplicabile formulele de ajustare prevăzute în OUG nr.173/2022 și în OUG nr.64/2022 pentru contractele încheiate în baza Hotărârii Guvernului nr.1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, în cazul cărora prețul contractelor se ajustează potrivit clauzelor contractuale;

În situația în care valoarea proiectelor, care au ca beneficiari instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, depășește valoarea finanțării nerambursabile, diferența se suportă din bugetul de stat prin bugetul beneficiarului, de la articolul bugetar 60.02 „Finanțare publică națională”, Titlul XII „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR”, în limita bugetului aprobat cu această destinație.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus