Oferte locuri de munca top

Cadastru: tarifele ANCPI vor fi modificate

Vor fi modificate tarifele pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate.

Astfel, vor fi acordate facilități la plata tarifelor încasate pentru serviciile prestate, facilități ce constau în:

* prestarea fără tarif a anumitor servicii;

* aplicarea unor tarife fixe în locul celor procentuale;

* comasarea unor tarife într-un tarif unic, indiferent de numărul operațiunilor solicitate;

* plafonarea bazei de calcul la care se aplică procentele de 0,15 sau 0,5 în vederea intabulării dezmembrămintelor dreptului de proprietate;

* introducerea unor reguli de calcul a tarifului solicitat pentru efectuarea radierii aceleiași sarcini transcrise ca urmare a alipirii mai multor imobile grevate de aceasta sau ca urmare operațiunilor succesive de alipire urmate de dezlipire.

Transformare digitală

ANCPI va continua procesul de transformarea digitală prin extinderea listei serviciilor de interogare dinamică pe baza unor componente API (application programming interface).

Alte modificări

* Stabilirea unui tarif fix, de 60 lei, pentru serviciul de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilelor dobândite în baza Ordonanței de urgență nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, respectiv a Ordonanței de urgență nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările ulterioare.

* Extinderea scutirii de la plata tarifelor pentru serviciile identificate prin codurile 1.1.4, 1.2.1, 1.2.5, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.7, 2.7.10 din anexa la Ordinul nr. 16/2019, necesare efectuării expertizelor tehnice judiciare în specialitatea topografie, geodezie și cadastru, atât în regim normal, cât și în regim de urgență.

* Scutirea de la plata tarifelor pentru serviciile de recepție a planurilor întocmite în vederea emiterii titlurilor de proprietate în baza legilor fondului funciar.

* Întrucât în proiectul de modificare a Ordinului nr. 1/2020 se prevede obligativitatea recepționării ortofotoplanului în situația în care acesta este utilizat la realizarea planului cadastral (metoda combinata – măsurători + vectorizare), pentru coroborarea cadrului normativ se propune scutirea de la plata tarifului prevăzut la codul 1.1.3 pentru recepția livrabilului ortofotoplan realizat pentru a fi utilizat în cadrul lucrării de înregistrare sistematică.

* Se propune introducerea unor noi servicii:

– cod 1.1.5. – Avizare expertize tehnice judiciare în specialitatea topografie, cadastru și geodezie, cu tariful 0 lei/lucrare

– cod 2.7.10 – Copie de carte funciară, cu tariful de 25 lei/carte funciară

– patru noi servicii ce vor putea fi furnizate în baza unui abonament, astfel: 3.1.12 – Interogare API – Unități administrativ-teritoriale, cu tariful de 1000 lei/lună, 3.1.13 – Interogare API – Adrese administrative, cu tariful de 5000 lei/lună, 3.1.14 – Interogare API – Parcele cadastrale, cu tariful de 5000 lei/lună și 3.1.15 – Interogare API – Clădiri, cu tariful de 5000 lei/lună.

* Actuala modalitate de calcul a tarifului aferent operațiunii de intabulare a dreptului de superficie conduce – în situațiile în care contractele de superficie sunt încheiate pe perioade mari de timp (zeci de ani) și pentru care se stabilește o valoare mare a prețului (redevența) – la situații în care cuantumul tarifului de intabulare este excesiv de ridicat, depășind chiar valoarea de piață a imobilului grevat de dezmembrământ. În consecință, se propune un algoritm care să limiteze baza de calcul la care se aplică procentul de 0,15 sau 0,5 prevăzut la serviciul cu codul 2.3.1/2.3.2. Astfel, baza de calcul (pentru toate dezmembrămintele dreptului de proprietate) va fi raportată la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 20% din valoarea de circulație a bunurilor imobile stabilită prin studiul de piață realizat de camerele notarilor publici sau printr-un raport de evaluare întocmit de un expert ANEVAR ulterior elaborării studiului de piață și nu mai mult decât valoarea întregului imobil din acest studiu/raport. Se va proceda similar și pentru calculul tarifului de publicitate imobiliară la transmiterea nudei proprietăți.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus