Oferte locuri de munca top

Facilitatile fiscale pentru sectorul constructiilor: noile masuri

Măsuri noi referitoare la facilitățile fiscale pentru sectorul construcțiilor sunt prevăzute în noul proiect de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, intrat în consultare publică.

Astfel, guvernanții propun restrângerea aplicării facilităților fiscale pentru un singur contract individual de muncă, cu normă întreagă sau cu timp parțial, la nivel de angajat, la un singur angajator/plătitor de venit, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor de până la 10.000 lei inclusiv, venit brut.

Aplicarea acestei facilități fiscale va fi limitată până la 31 decembrie 2028.

În cazul existenței mai multor raporturi juridice care generează venituri din salarii și asimilate salariilor, la unul sau mai mulți angajatori, persoana fizică optează pentru acordarea scutirii pentru un singur contract individual de muncă, la un singur angajator, pe baza declarației pe propria răspundere.

Totodată, pentru salariații din sectorul construcții se va modifica modul de raportare la nivelul salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi, în sensul înlocuirii sintagmei “de minimum 4.000 lei lunar” cu sintagma “prevăzut de lege pentru activitățile din domeniul construcțiilor” în cazul domeniilor prevăzute de Codul fiscal.

De asemenea, Guvernul va elimina exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de către salariații cu contract individual de muncă încheiat cu angajatori ce desfăşoară activităţi în sectorul construcţii, sectorul agricol sau în industria alimentară şi se încadrează în condiţiile pentru acordarea facilităților.

Lucrari mai costisitoare din cauza materialelor mai scumpe

Angajații din construcții vor plăti CAS, dar mai mică

Astfel, noile prevederi stabilesc că pentru angajații cu contract individual de muncă încheiat cu angajatori din sectorul construcţii cota contribuţiei de asigurări sociale de 25% se reduce cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuţie la fondul de pensii administrat privat.

Începând cu data de 1 ianuarie 2024 cota de contribuţie la fondul de pensii este de 4,75% (potrivit Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2023

Sus