Oferte locuri de munca top

Cadastru: termene prelungite si eliminare limitari

Două importante modificări procedurale urmează să fie făcute de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobilairă (ANCPI).

Acestea sunt în etapa de dezbatere publică și urmează să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Termene până la 31 mai și 30 noiembrie anul acesta

Pentru finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică demarate în prima jumătate a anului 2022 va fi acordată o perioadă suplimentară.

Reprezentanții ANCPI spun că necesitatea acestei măsuri vine din faptul că Livrarea nr. 2 se finalizează la o diferență de cel puțin șase luni față de finalizarea Livrării nr. 1. În plus, plata finală, precum și etapele premergătoare acesteia, trebuie realizate în baza unui contract de finanțare, precum și a unui contract de servicii, aflate în vigoare la momentul efectuării acestor operațiuni.

Ca urmare, se impune necesitatea majorării duratei contractelor de finanțare având în vedere că, până la data de 25 iunie 2024, vor înceta prin ajungere la termen un număr de 146 de contracte de finanțare încheiate în primele două trimestre ale anului 2022.

În cazul neprelungirii duratei există riscul pierderii fondurilor destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică pentru contractele menționate, aflate într-un stadiu avansat al desfășurării lucrărilor și care nu vor putea beneficia de măsura adoptată.

Prin urmare, va fi completat articolul 5 pct. 7 din Procedură prin introducerea unui nou alineat, respectiv alineatul (213), cu următorul cuprins:

Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (212), pentru contractele de finanţare încheiate în trimestrul I şi trimestrul II ale anului 2022, termenul se poate prelungi până la data de 30 noiembrie 2024 în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru care a fost emis procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă aferent Livrării nr. 1 «Documentele tehnice ale cadastrului – spre publicare», până cel târziu la data de 31 mai 2024”.

Eliminarea limitei de 50 de imobile

De asemenea, va fi eliminată limitarea numărului de imobile la 50, dat fiind modificarea pragului achiziției directe la 270,120 lei fără TVA.

Pocedura de dezbatere publică în regim de urgență a fost reluată având în vedere și propunerea de clarificare a  numărului de imobile care pot face obiectul achiziției și care în practica lucrărilor a generat multe neajunsuri.

Astfel, ANCPI a elaborat proiectul de Ordin privind completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2024

Sus