Oferte locuri de munca top

Cum vor fi recuperate ajutoarele de stat 

Microgranturile și granturile de capital de lucru acordate IMM-urilor și PFA-urilor a căror activitate a fost afectată de criza medicală, finanțate prin OUG nr. 130/2020, vor putea fi recuperate în cazul în care se constată situații ilegale privind măsurile de sprijin sau ale contractului de finanțare încheiat.

Procesul de monitorizare va fi realizate de Ministerul Economiei sau agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, conform normelor metodologice publicate în Monitorul Oficial.

Mai exact, dacă vor fi constatate ilegalități, va fi întocmită o notă care cuprinde constatările legate de această situație, propunându-se recuperarea integrală/parțială a ajutorului de stat acordat.

Pe baza acesteia, va fi emisă o notă de stabilire a creanței bugetare datorate, rezultată din neregulile constatate și dobânda aferentă ajutorului de stat, precum și cuantumul sumei datorată de beneficiarul ajutorului de stat.

Decizia de recuperare parțială sau totală a ajutorului de stat se emite de către ordonatorul terțiar de credite care a semnat contractul de acordare a ajutorului de stat.

Ajutorul de stat care trebuie rambursat sau recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății acestuia până la data emiterii deciziei de recuperare.

De la data emiterii deciziei de recuperare parțiale/integrale până la data recuperării sau a rambursării integrale, dobânda se va calcula după evidențierea în contabilitate a încasării integrale a debitului datorat și se va consemna în nota de stabilire a dobânzii datorate.

Beneficiarul ajutorului de stat are obligația de a efectua plata sumelor datorate în termen de 30 de zile de la data comunicării și afișării deciziei de recuperare a ajutorului stat, în contul indicat.

Sumele reprezentând ajutoare de stat recuperate se vor împărți pe surse de finanțare, astfel componenta de buget de stat se face venit la bugetul de stat, iar componenta de Fondul European de Dezvoltare Regională, furnizată din Programul operațional Competitivitate, se va returna către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene — Autoritatea de management Programul operațional Competitivitate.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus