Oferte locuri de munca top

Cum se plateste ajutorul de stat pentru intreprinderi

A intrat în vigoare cea mai recentă revizuire a ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în vederea stimulării investițiilor cu impact major în economie.

Schema de ajutor se aplică aproape tuturor sectoarele economice și poate fi accesată de către orice societate ce realizează o investiție inițială în România.

Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor care realizează o investiție inițială cu o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei.

Etapele de parcurs pentru obținerea acordului de finanțare

Pentru plata ajutorului de stat, întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să parcurgămai multe etape:
* să demareze investiția în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare,
* să efectueze cheltuielile eligibile aferente investiției inițiale,

* să transmită la Ministerul Finanțelor cererea de plată a ajutorului de stat și formularul de decont.

Ajutorul de stat se poate plăti până în anul 2028 întreprinderilor care au primit acord pentru finanțare, după efectuarea parțială sau totală a cheltuielilor eligibile realizate
conform acordului pentru finanțare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.

Noi centrale electrice fotovoltaice, proiecte de aproape 10 mil euro

Termenele de evaluare a cererii de plată și a documentelor justificative
Ministerul Finanțelor verifică cererea de plată a ajutorului de stat în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Ministerul Finanțelor.
Întreprinderea transmite la Minister documentele de clarificări în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
În situația în care întreprinderea nu confirmă primirea solicitării transmise sau nu respectă termenul de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării, Ministerul Finanțelor returnează întreprinderii cererea de plată a ajutorului de stat, în termen de 15 zile lucrătoare, în vederea completării acesteia.

Termenul de efectuare a plății ajutorului de stat
Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanțelor în contul 50.70 „Disponibil din subvenții și transferuri”, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază își are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în termen de 15 zile lucrătoare de la data cererii de plată a ajutorului de stat.

Despre schema de ajutor de stat

Schema de ajutor de stat, instituită prin HG nr. 807/2014, încurajează participarea întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni, prin stimularea realizării de investiţii în active fixe de înaltă tehnologie, pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, adresate atât pieţei interne cât şi competitive la export

Ajutorul de stat se acordă sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile şi în limita intensității maxim admisibile conform hărţii regionale autorizate de Comisia Europeană.

 

Varianta revizuita a Ghidului de plata – descarcati aici

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus