Oferte locuri de munca top

Cum pot fi trimise documentele electronice catre ISC

Există două moduri prin care pot fi trimise documente electronice către Inspectoratul de Stat în Construcții – ISC.

Prima dintre ele este utilizarea portalului cu secțiune externă http://feedback.isc.gov.ro. Din data de 5 mai 2021, tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice sau juridice a portalului este semnătura electronică calificată.

În situația în care primirea documentelor electronice nu se poate realiza prin intermediul portalului cu secțiune externă menționat mai sus, persoanele fizice sau juridice pot utiliza în acest sens poșta electronică.

Potrivit reglementărilor legislative în vigoare, stabilite prin OUG nr. 140/2020, documentele elaborate și prezentate în format electronic autorităților și instituțiilor trebuie să îndeplinească trei condiții:

* să fie prezentate integral în formă electronică;

* să fie semnate de către toți specialiștii prevăzuți de lege cu semnătură electronică calificată eliberată de un prestator de servicii de încredere calificat;

* să îndeplinească condițiile de fond prevăzute de legislație privind autorizarea lucrărilor de construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

Cine poate utiliza semnătura electronică calificată?

Certificatul calificat de semnătură electronică poate fi utilizat în desfăşurarea activităţii de către auditoria energetici, experţii tehnici, verificatorii de proiecte, responsabilii tehnici cu execuția (RTE), diriginții de șantier, arhitecți, specialiștii în amenajarea teritoriului/ urbanism, specialiștii, experții și verificatorii tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, inginerii elaboratori ai proiectelor, persoanele fizice din

domeniile conexe construcțiilor, arhitecturii și urbanismului (IGSU, ANCPI), respective autoritățile şi instituțiile împuternicite să emită avize, acorduri, autorizații (primării, ISC, AFM, Poliţie, Salubritate, Pompieri, utilităţi).

Cum semnați cu un certificat calificat de semnătură electronică?

Pe scurt, se poate semna electronic foarte simplu utilizând aplicaţia gratuită Adobe Acrobat Reader, urmând următorii paşi:

* se deschide documentul cu Adobe Acrobat Reader şi se dă click pe Tools iar în fereastra apărută se selectează opțiunea Certificates;

* se dă click pe Digital Sign iar apoi pe butonul OK din următorul mesaj;

* se trasează un dreptunghi în locul unde se doreşte aplicarea semnăturii iar în fereastra apărută ulterior se selectează certificatul digital dorit și se dă click pe butonul Continue;

* în fereastra următoare, se dă click pe butonul Sign pentru a continua semnarea documentului;

* se salvează documentul şi se introduce PIN-ul de la token-ul pe care se află certificatul;

* după introducerea PIN-ului, pe document va apărea semnătura în locul în care a fost desenat dreptunghiul de semnare.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2021

Sus