Oferte locuri de munca top

Cadastru: cum se obtine accesul online la datele din sistemul informatic

Persoanele autorizate care realizează lucrări de cadastru și geodezie se numără printre cei ce vor putea depune cereri pentru accesul la platforma, seturile de date și serviciile online ale sistemului integrat de cadastru și carte funciară. Aceasta conform condițiilor de acces intrate în vigoare.

Condițiile sunt aplicabile pentru: autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi administrative autonome, instituţii publice, instanţe judecătoreşti, notari publici, experţi judiciari,persoane autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie, avocaţi, practicieni în insolvenţă, executori judecătoreşti.

Acordarea accesului la sistemul informatic se va face în baza unei solicitări scrise, adresată și înregistrată la ANCPI, însoțită de mai multe documente.

Cererea de acces poate fi și individuală în cazul experţilor judiciari și persoanelor autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie.

Cererea de acces va fi însoțită de angajamentul de confidențialitate și de acordul pentru protecția datelor cu caracter personal, precum și de:

* dovada înscrierii pe lista experților tehnici judiciari a Biroului local expertize judiciare tehnice și contabile; și/sau

* certificatul de autorizare sau certificatul de recunoaștere a autorizării, act ce dovedește competența tehnică și însușirea reglementărilor legale în vigoare de către persoane fizice și juridice care pot să realizeze și să verifice lucrări de specialitate.

Unitate spitaliceasca de 56 mil euro, in pregatire

Utilizatorii sistemului informatic cărora le-a fost acordat dreptul de acces vor fi informați de către ANCPI cu privire la modalitatea practică prin care se realizează accesul, precum și cu privire la orice modificări sau revizuiri ale acesteia, adoptate la nivelul instituției, iar ANCPI poate asigura, la cerere si în situații justificate, instruirea persoanelor desemnate în ceea ce privește modul de înțelegere a datelor și informațiilor din sistemul informatic de cadastru și carte funciară.

Persoanelor cărora le-a fost acordat dreptul de acces on-line la sistemul informatic al ANCPI le revine  obligația de a nu furniza unei terțe persoane fizice sau juridice, instituție sau autoritate publică, datele colectate, în lipsa acordului explicit și formal al deținătorului acestora.

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus