Oferte locuri de munca top

Vor incepe inscrierile pentru finantarea constructorilor si producatorilor de materiale

Firmele din domeniul construcțiilor și cele care fabrică materiale de construcții vor putea accesa de luna aceasta finanțare nerambursabilă.

Ghidul solicitantului în baza căruia se elaborează și depun documentațiile a fost publicat (fisier atasat).

Începând cu data de 16 august, potențialii beneficiari se pot înrola în aplicația IMM Recover pentru pregătirea documentelor.

Lansarea apelului de proiecte și depunerea propunerilor de proiecte în aplicația informatică IMM Recover va avea loc pe data de 23 august.

Înregistrarea şi transmiterea cererilor de finanțare în aplicația electronică IMM Recover, împreună cu toate anexele solicitate prin Ghidul solicitantului se vor face începând cu data de 23 august, pentru o perioadă de 7 zile calendaristice.

Apelul se va încheia pe data de 29 august.

Proiect pentru edificarea unor blocuri cu peste 400 apartamente

Pentru granturile de investiții sub forma de ajutor de stat, beneficiarii sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în sectoarele:

* Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);

* Clasa F – Construcții;

* Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;

* Clasa H – Transport și depozitare;

* Clasa I – Hoteluri și restaurante.

Valoarea finanțării este de minim 50.000 euro și maxim 500.000 euro

Alocarea indicativă a apelului de proiecte este de 238.760.397 euro, însă, prin aplicarea mecanismul de supracontractare prevăzut de legislația în vigoare, suma maximă până la care pot fi acordate fonduri este echivalentul a 358.140.596 euro.

Tipurile de activități eligibile sunt următoarele:

* modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;

* dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

 

 

 

Descărcați aici

Login Required

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus