Oferte locuri de munca top

Utilizarea inscrisurilor in forma electronica in domeniul urbanismului, arhitecturii si constructiilor – proiect de Ordonanta de Urgenta

Alexandra Radu, Senior Associate ONV LAW

Stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniul urbanismului, arhitecturii și construcțiilor este prevăzută într-un proiect de Ordonanță de Urgență, publicat în consultare publică de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), la finele săptămânii trecute.

Deși mecanismele propuse prin proiectul de actul normativ constituie inclusiv o măsură de prevenire în contextul pandemiei de Covid-19, potrivit notei de fundamentare, acesta are în vedere „nu doar soluționarea situației de criză, prin eliminarea contactului fizic, ci și introducerea pe termen lung a proceselor de digitalizare a acestor domenii, debirocratizarea și scăderea costurilor de informare, inclusiv prin eliminarea multiplicării de exemplare fizice de proiecte (…).”

Potrivit proiectului de act normativ:

  • arhitecții cu drept de semnătură acordat de Ordinul Arhitecților din România;
  • specialiștii cu drept de semnătură în amenajarea teritoriului sau în urbanism acordat de Registrul Urbaniștilor din România;
  • inginerii elaboratori ai proiectelor/părților din proiecte de specialitate din domeniul construcțiilor care se supun avizării și autorizării;
  • persoanele fizice sau juridice din domenii conexe urbanismului, arhitecturii și construcțiilor, în calitate de elaboratori ai studiilor de fundamentare, analize, cercetări, studii de impact elaborarea de proiecte de specialitate și altele asemenea;
  • persoanele juridice care desfășoară activități de planificare, proiectare, consultanță, verificare, execuție,

vor avea posibilitatea de a semna documentațiile de specialitate prevăzute de lege, fie cu semnătură olografă și aplicarea parafei profesionale, fie cu semnătură electronică calificată (respectiv cu sigiliu electronic în cazul persoanelor juridice).

De asemenea, proiectul de OUG prevede că însușirea documentațiilor întocmite/verificate de auditorii energetici pentru clădiri, experții tehnici, verificatorii de proiecte, responsabilii tehnici cu execuția și diriginții de șantier se va realiza fie prin semnătură olografă și ștampilă, fie prin semnătură electronică calificată[1].

În mod corespunzător, proiectul de act normativ prevede obligația tuturor autorităților administrației publice și instituțiilor cu competențe în domeniul urbanismului și construcțiilor să primească documentațiile de specialitate în toate etapele prevăzute de lege în format electronic, semnate electronic.

În ceea ce privește procedura de obținere a semnăturii electronice calificate:

  • este reglementat un termen de 3 luni de la publicarea în M. Of. a ordonanței de urgență în care verificatorii, experții tehnici și auditorii energetici sub coordonarea profesională a MLPDA, iar diriginții de șantier și responsabilii tehnici cu execuția, sub coordonarea profesională a ISC, vor achiziționa în nume propriu servicii de certificare în vederea utilizării semnăturii electronice calificate;
  • se prevede obligația furnizorilor de servicii digitale de a colabora cu autoritățile competente în domeniul verificării și confirmării dreptului de practică al specialiștilor care intră sub incidența actului normativ, respectiv după caz cu MLPDA, ISC, OAR, RUR etc și de a solicita de la aceste autorități informațiile necesare pentru emiterea în condițiile legii a semnăturilor calificate;
  • până la obținerea de semnături electronice calificate, este reglementat un termen de maxim 45 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, în care profesioniștii/specialiștii atestați sau autorizați în domeniul urbanismului, arhitecturii și construcțiilor care dețin semnătură electronică calificată proprie, pot semna digital toate documentele specifice în toate fazele prevăzute de lege, anexând o copie a documentului prin care autoritatea competentă îi acordă dreptul de practică specific.

În acest interval de timp autoritățile avizatoare pot solicita informații entităților emitente sau pot verifica veridicitatea dreptului de practică în registrele /tablourile naționale/sistemele informatice specifice aflate pe site-urile proprii ale autorităților competente.

Proiectul de act normativ este în consultare publică până la data de 07.06.2020, termenul limită pentru trimiterea sugestiilor de modificare / completare fiind 18.05.2020.

 

[1] Aspect care constituie o propunere de completare a art. 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu un nou alineat (5)

Sus