Oferte locuri de munca top

Utilizarea Documentului Unic de Achiziții European in SEAP

Mai multe clarificări au fost aduse de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice, legate de utilizarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Astfel, autoritățile/entitățile contractante și operatorii economici vor proceda la următoarele acțiuni, în cazul procedurilor de atribuire care urmează să fie derulate integral prin intermediul SEAP:

* DUAE aferent procedurii de atribuire va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire, în secțiunea ”Criterii DUAE”, conform criteriilor de calificare și selecție stabilite;

* DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct în SEAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire în discuție, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/ subcontractant/terț susținător (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României).

Astfel, vizavi de integrarea DUAE în platforma SEAP, ca facilitate tehnică, se consideră că prin autentificarea în SEAP acțiunile autorităților/entităților contractante și operatorilor economici de completare a DUAE direct în SEAP, astfel cum a fost menționat mai sus, respectă prevederile în materie referitoare la obligația utilizării semnăturii electronice extinse, în circumstanțele reglementate de acestea, prevederi care sunt în sarcina autorităților/entităților contractante și operatorilor economici, se arată în notificarea ANAP.

Pornind de la cele precizate anterior, Agenția menționează că în cadrul Anexei 1 a Regulamentului (UE) 2016/7 al Comisiei Europene este specificat că „atunci când achizițiile publice sunt împărțite în loturi și criteriile de selecție sunt diferite de la lot la lot, ar trebui completat un DEAU pentru fiecare lot (sau grup de loturi cu aceleași criterii de selecție).”

În acest fel, pentru o aplicare optimă a prevederilor în materie referitoare la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziție publică/sectorială și a acordurilor-cadru, raportat la situațiile când autoritățile/entitățile contractante stabilesc, vizavi de o achiziție publică/sectorială împărțită pe loturi, criterii de calificare și selecție separate și diferite pentru fiecare lot în parte, ANAP recomandă acestora configurarea, pentru fiecare lot în parte, a câte un DUAE, urmând ca operatorii economici, respectiv fiecare participant la procedura de atribuire aferentă, să completeze în SEAP în mod direct, după autentificare, răspunsurile la acest DUAE, configurat per lot.

În ceea ce privește procedurile care se inițiază prin publicarea prealabilă a unui anunț în SEAP, dar care se desfășoară offline, autoritățile/entitățile contractante vor include în documentația de atribuire un formular DUAE editabil, astfel încât acesta să poată fi descărcat/printat de către operatorii economici, spre a fi completat.

Comisia Europeană lansează un chestionar online cu privire la DUAE

Aveți posibilitatea de a vă exprima opiniile cu privire la Documentul electronic european unic de achiziții (DUAE), introdus prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016, în cadrul unui chestionar online lansat de Comisia Europeană. Acesta se adresează tuturor utilizatorilor DUAE – atât autorităților/entităților contractante, cât și operatorilor economici.

Chestionarul este disponibil în limbile oficiale ale Uniunii Europene accesând următorul link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ESPD-satisfaction-survey, până la data de 15.09.2019.

În acest mod, Comisia Europeană va avea posibilitatea de a  obține informații pertinente din partea utilizatorilor pentru dezvoltarea  și îmbunătățirea viitoare a DUAE. Contribuția dumneavoastră va fi anonimă, răspunsurile fiind procesate automat de serviciile de specialitate din cadrul Comisiei Europene, urmând a fi diseminate în cadrul întâlnirii Grupului de experți EXEP (Multi-Stakeholders Expert Group on eProcurement) din noiembrie 2019.

 

 

 

Citiți și:

Cladire mixta cu 12 niveluri, autorizata

Zeci de apartamente, in curs de autorizare la malul marii

Doua proiecte rezidentiale, in curs de aprobare

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus