Oferte locuri de munca top

SF incomplet pentru autostrada Targu-Mures – Targu Neamt

A fost înaintat către CNAIR studiul de fezabilitate pentru Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț revizia 3.

Documentația a fost predată pentru întreg obiectivul de investiții de firma Ingenieria Especializada Obra Civil E Industrial S.A.

La o primă analiză, CNAIR a constatat că lipsesc documentațiile necesare pentru obținerea Acordului de mediu (RIM, SEA, SEICA, PMM etc.), documentațiile privind ocuparea terenurilor (Raportul de Evaluare a imobilelor afectate, identificarea proprietarilor și a imobilelor deținute de aceștia, precum și lista proprietarilor și imobilele afectate, semnate și ștampilate de Primării), iar volumul Autorizații, Avize și Acorduri este incomplet.

În perioada următoare, documențatia va fi analizată de către Departamentele de specialitate din cadrul CNAIR S.A. în vederea verificării modului în care au fost implementate observațiile emise anterior și, de asemenea, dacă nivelul de calitate a documentației transmise corespunde cu cel solicitat prin Caietul de sarcini.

Contract semnat la o valoare pe jumătate față de cea estimată

Contractul ”Completarea Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Targu Mures – Targu Neamt” a fost atribuit la sfârșitul lunii mai 2019. Durata contractului a fost de 18 luni.

Valoarea contractului este de 17.580.355 lei fără TVA, jumătate din valoarea

estimată.

La procedura de achiziție publică a participat, pe lângă Ingenieria Especializada Obra Civil E Industrial S.A., și asocierea de firme Search Corporation (lider de asociere) cu Egis Romania SA.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Un comentariu;

Sus