Oferte locuri de munca top

Proiectarea si executia corturilor de evenimente, reglementata

Cerințele privind securitatea la incendiu au impus stabilirea de noi reguli privind proiectarea și execuția corturilor în care sunt organizate evenimente.

Noile prevederile vor intra în vigoare pe 29 august.

Astfel, au fost stabilite condițiile de proiectare, execuție și exploatare a corturilor cu suprafața mai mare de 50 mp.

Sunt avute în vedere corturile amenajate pentru următoarele funcțiuni:

* civile: alimentație publică, evenimente, târguri, circuri, activități sportive, expoziții;

* de producție și/sau depozitare.

Printre cerințele minime stabilite de noua reglementare se numără:

* Amplasarea

Cortul cu suprafața mai mică de 1.500 mp și structurile anexe se amplasează la o distanță minimă de:

– 15 m față de construcțiile de producție și/sau depozitare cu risc mare și foarte mare de incendiu, depozite deschise, parcaje;

– 12 m față de orice alte construcții sau corturi.

Cortul cu suprafața mai mare sau egală cu 1.500 mp și structurile anexe se amplasează la o distanță minimă de 22 m față de orice alte construcții.

Corturile, indiferent de suprafață, se amplasează la cel puțin 40 m față de:

– pompele de distribuție a carburanților la autovehicule;

– gurile de încărcare a carburanților în rezervoarele aferente stațiilor de distribuție a carburanților la autovehicule.

Corturile cu suprafața mai mare sau egală cu 1.500 mp se amplasează la o distanță egală sau mai mare de 1,5 H LEA de liniile electrice aeriene cu tensiunea nominală egală sau mai mare de 1,1 kV.

Iluminat public: oferta castigatoare va fi reevaluata

* Căi de evacuare

Lungimea căii de evacuare se măsoară din orice punct din interiorul cortului până la cea mai apropiată ieșire în exterior, luând în considerare elementele de mobilier sau orice alt obstacol întâlnit pe căile de evacuare.

Lungimea maximă a căii de evacuare nu trebuie să depășească 40 m.

Corturile care îndeplinesc condițiile de încăpere cu aglomerări de persoane trebuie prevăzute cu două căi de evacuare.

* Echiparea cu instalații cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu”

Cortul cu suprafața mai mare de 5.000 mp se echipează cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu.

Cortul se echipează cu instalație de stingere cu hidranți exteriori dacă este amplasat într-o localitate care are rețea de alimentare cu apă și:

– are funcțiunea de producție sau depozitare, cu risc mare și foarte mare, cu suprafața mai mare de 5.000 mp ;

– este proiectat să adăpostească mai mult de 500 de persoane.

Instalația de stingere cu hidranți exteriori trebuie să asigure un debit de 5 litri/secundă timp de 10 minute în fiecare punct din interiorul cortului și al structurilor anexă.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus