Solplanet x AeroFix

Programul de iluminat public va fi eficientizat

Solicitările de clarificări și depunerea documentelor suplimentare în cadrul Programului de Iluminat public vor putea fi realizate mai ușor. Aceasta conform mai multor modificări ce au fost propuse pentru Ghidul de finanțare a Programului, lansate în consultare publică.

Astfel, va fi creat un mecanism flexibil pentru solicitarea și depunerea de clarificări și documente suplimentare, inclusiv pentru completarea dosarului inițial cu documente care nu au fost depuse.

Mecanismul este necesar întrucât scopul evaluării este de a stabili eligibilitatea proiectelor din punct de vedere al eficienței acestora și nu al formei documentației. În acest mod se va urmări ca documentele și informațiile suplimentare să ateste eligibilitatea la data înscrierii în aplicația informatică.

Dosarul va fi întocmit cu respectarea următoarelor condiţii:

* cererea de finanţare este completată integral prin tehnoredactare computerizată; nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual;

* documentele depuse sunt îndosariate, numerotate şi opisate;

* sunt depuse toate documentele aferente cererii de finanţare.

De asemenea, va fi introdusă posibilitatea ca evaluarea dosarelor de finanțare să poată fi realizată prin cooptarea de personal extern, din alte instituții/autorități publice, sau în urma desfășurării unor proceduri de achiziție.

Programul Iluminat Public

Până în prezent, 86 de dosare au fost acceptate în Programul Iluminat Public. Prin acesta, localitățile vor beneficia de fonduri pentru modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED.

Conform programului, localitățile cu până la 4000 de locuitori pot primi până la 500.000 de lei pentru un astfel de proiect, în timp ce cele cu peste 4000 de locuitori pot accesa prin AFM suma de 1.000.000 de lei.

Finanţarea se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului unităţile administrativ-teritoriale, organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu.

 

Descărcați aici Modificările propuse pentru Ghidul de finanțare

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

 

Sus