Oferte locuri de munca top

Prelungiri pentru lucrarile de cadastru incepute in 2021

Va fi realizată o modificare în modalitatea de alocare a sumelor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, conform unui proiect de ordin.

În urma consultării oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară teritoriale, a fost stabilită necesitatea acordării unei perioade suplimentare pentru finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică demarate în anul 2021, ținând cont de faptul că pentru lucrările aferente a 382 de sectoare cadastrale nu se va putea efectua plata până la 29 februarie 2024.

Prin urmare, pentru contractele de finanţare încheiate în anul 2021, termenul se poate prelungi până la data de 31 mai 2024 în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru care a fost emis procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă aferent Livrării nr. 1 «Documentele tehnice ale cadastrului – spre publicare», până cel târziu la data de 31 martie 2023.

Conform legii, Livrarea nr. 2 se finalizează la o diferență de cel puțin 6 luni față de finalizarea Livrării nr. 1, modul de efectuare a plăților în cadrul contractelor de servicii fiind impactat de prevederile art. I alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, potrivit cărora plăţile lunare efectuate în perioada noiembrie-decembrie 2023 la titlul de cheltuieli bugetare „Bunuri şi servicii” nu trebuie să depășească media plăţilor efectuate în perioada ianuarie-septembrie 2023.

TOPUL CONSTRUCTORILOR Cei mai mari constructori profita de oportunitatile numeroaselor proiecte de investitii publice

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus