Oferte locuri de munca top

POR: despre proiectele finantate prin ajutoare de stat, derulate in mai multi ani

Mai multe clarificări au fost aduse pentru apelurile de proiecte în cadrul cărora se aplică scheme de ajutor de stat și/sau de minimis. Este vorba despre proiectele din cadrul Programului Operațional Regional.

Astfel, conform Instrucțiunii nr. 131, în situația în care programul de evaluare și selecție a unei cereri de finanțare continuă într-un execițiu financiar, Organismul intermediar POR va solicita date și/sau documente relevante (spre exemplu, calculul numărului mediu de salariați, extrase din registrul de evidență a salariaților) aferente exercițiului financiar încheiat. Aceasta cu scopul de a verifica încadrarea în categoriile IMM precum și încadrarea solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate, chiar dacă situațiile financiare nu vor fi fost încă aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților.

Este necesară depunerea unei declarații pe proprie răspundere

În plus, la data acordării finanțării (data semnării contractului de finanțare), solicitantul va prezenta o declarație pe propria răspundere cuprinzând cel puțin următoareIe:

* Solicitantul își menține încadrarea în categoria de întreprindere eligibilă în conformitate cu prevederile ghidului specific aplicabil apelului de proiecte

* Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în conformitate cu prevederile ghidului specific aplicabil apelului de proiecte

* Ajutoarele de stat/ de minimis primite în ultimii doi ani fiscali, inclusiv până la data semnării contractului de finanțare, la nivelul întreprinderii unice

* Solicitantul respectă, la data semnării contractului de finanțare pentru proiectul depus, îndeplinirea regulilor de cumul din cadrul schemelor de ajutor de stat aplicabile în cadrul apelului de proiecte, precum și celelalte criterii de eligibilitate.

În sensul celor de mai sus, solicitantul poate depune, la data semnării contractului de finanțare, Declarația de eligibilitate întocmită conform modelului aplicabiI în etapa precontractuală (furnizat în ghidul specific).

Totodată, în cazul în care, oricând până la data acordării finanțării (data semnării contractului de finanțare) solicitantul se reîncadrează într-o altă categorie de întreprindere, eligibilă conform ghidului specific, căreia îi corespunde o intensitate a ajutorului mai mică, acesta are obligația informării corespunzătoare a OI, în vederea recalcuIării finanțării nerambursabile ce urmează a fi acordată. În această situație se reia etapa precontactuală la nivelul Ol.

 

Descărcați aici Instrucțiunea AM POR 130/2019

 

 

 

 

Citiți și:

Viitor amplu ansamblu imobiliar, intr-o fosta incinta industriala

O companie locala investeste in relocarea activitatii pe un teren de 1 ha

Teren de peste 13 ha, pregatit pentru activitati economice

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus