Solplanet x AeroFix

Noi modele de contract, obligatorii in investitiile publice

Două tipuri de condiţii contractuale generale pentru anumite categorii de contracte de achiziţie publică aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice au fost elaborate de către Ministerul Dezvoltării Regionale.

Astfel, au fost elaborat anume condiții de contract pentru execuţia lucrărilor, respectiv condiții de contract pentru proiectare și execuţia lucrărilor.

Aceste modele de condiții generale care fac obiectul unui proiect de hotărâre a Guvernului vor fi folosite în mod obligatoriu pentru contractele de lucrări finanțate din fonduri publice, fonduri nerambursabile și/sau rambursabile, a căror valoare totală estimată este cel puțin egală cu cea a pragului de publicare a unui anunț în JOUE (23.227.215 lei).

Pentru acele contracte de achiziție publică/sectorială de lucrări cu valoarea estimată sub pragul de publicare în JOUE indiferent de sursa de finanțare (buget național sau fonduri UE) se vor aplică condițiile contractuale standard elaborate de A.N.A.P. împreună cu Banca Mondială sau autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a utiliza condițiile contractuale prevăzute în prezentul proiect de hotărâre a Guvernului.

Principalele aspecte vizate de condițiile generale pentru execuția de lucrări, respectiv pentru proiectarea și execuția de lucrări, sunt:

1.Rolul Supervizorului

Un rol important în urmărirea activității Antreprenorului îl are Supervizorul. Acesta va avea în echipa sa diriginți de șantier atestați conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru ca proiectele să se desfășoare conform condițiilor contractuale și a reglementărilor legale, Supervizorul va monitoriza progresul lucrărilor și conformitatea acestora, calitatea materialelor și a echipamentelor folosite, precum și performanța echipei de execuție.

Supervizorul va supraveghea șantierul/șantierele prin intermediul diriginților atestați conform prevederilor legale, va efectua un control calitativ și cantitativ regulat, în corelație cu structura programului de lucrări.

Supervizorul va ține sub control orice situație neprevăzută ce ar putea avea un impact negativ asupra bugetului, conformității și/sau termenului de finalizare a lucrărilor care fac obiectul contractului.

În cadrul acestor contracte a fost mărită răspunderea Supervizorului, el având termene clare în care trebuie să răspundă sau să acționeze, nemaiavând ca în cadrul contractelor folosite anterior termene nespecificate. Scopul este acela de a crește calitatea managementului derulării contractelor, susțin reprezentanții Ministerului Dezvoltării. Ei mai menționează că aceste termene și obligații vor fi prevăzute  și în cadrul contractelor de servicii de supervizare a lucrărilor.

2.Alocarea riscurilor

Realizarea proiectelor de construcţii presupune identificarea şi asumarea unor riscuri multiple, legate de specificul acestui domeniu de activitate. Desfăşurarea lucrului sub acţiunea directă a elementelor naturii, mobilitatea procesului de producţie, durata mare de execuţie, numărul mare de activităţi care trebuie conduse şi coordonate, complexitatea procesului de producţie, a relaţiilor contractuale dintre numeroasele părţi implicate – având adesea interese divergente – sunt tot atâtea argumente în sprijinul afirmaţiei anterioare.

Alocarea riscurilor contractuale s-a făcut pe baza următorului principiu: riscul este alocat părții care îl poate administra.

De asemenea, au fost identificate în mod corespunzător și consecințele acestor riscuri.

3.Modificarea contractelor

Legea achizițiilor publice / sectoriale a fost modificată și armonizată în conformitate cu prevederile directivelor europene. Astfel, sunt reglementate în mod expres situațiile și condițiile în care este posibilă modificarea unui contract de achiziție publică / sectorială, fără a fi necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire.

În cadrul acestor contracte a fost introdusă situația modificării unui contract de achiziție publică / sectorială atunci când devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor produse, servicii sau lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia.

4.Programul de lucrări

Un proiect este caracterizat de un efort temporar pentru crearea unui produs sau serviciu cu caracter de unicitate. Această caracteristică de a fi temporar contrastează cu procesele sau operaţiile de producţie care au caracter permanent sau semipermanent, acestea continuându-şi existenţa pentru crearea aceluiaşi produs sau serviciu în mod repetat.

Caracterul de unicitate al produsului, serviciului sau rezultatului se reflectă în faptul că trebuie să se efectueze ceva unic, în sensul că rezultatul final este diferit de cele ale altor produse sau servicii din aceeași categorie, produsele/serviciile nereprezentând, deci, o „repetare”. In cadrul acestor prevederi contractuale s-au introdus subclauze clare care reglementează modul în care Antreprenorul trebuie să prezinte un program de lucrări și să-l actualizeze/revizuiască.

5.Mecanisme de soluționare a revendicărilor și arbitraj

Mecanismul de soluționare include o procedură formală de revendicare, cu termene clare pentru transmiterea notificării, prezentarea detaliilor, emiterea unei decizii de către Supervizor, exprimarea, dacă este cazul, a nemulțumirii părților față de această decizie, etc.

Partea din decizia Supervizorului privind timpul și costul lucrărilor suplimentare (dar nu în ceea ce privește și alte costuri) va fi cu aplicare imediată obligatorie pentru părți.

A doua treaptă de soluționare va fi amiabilă, sprijinită, la opțiunea părților, de un mediator sau negociator. Disputele vor fi soluționate prin arbitraj la Curtea de arbitraj comercial internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. Inițiatorii proiectului de HG spun că acest sistem de soluționare permite obținerea în timp util (prin decizia Supervizorului) a soluției necesare pentru a permite continuarea implementării contractului. În același timp, posibile plăți aferente unor costuri indirecte suplimentare, dacă nu se convine altfel asupra efectuării acestor plăți, vor putea fi făcute după o sentință finală și irevocabilă.

*

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea condiţiilor generale și speciale ale contractelor de execuție lucrări și contractelor de execuție lucrări, inclusiv proiectare, aferente investiţiilor finanţate din fonduri publice este in dezbatere publică până pe 13 decembrie. Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale – Serviciul Avizare Reglementari. Persoana de contact este Mihaela Rovența  pe adresa de e-mail mihaela.roventa@mdrap.ro/catalin.gheran@fonduri-ue.ro, la nr. de fax 0372 111 574 sau la nr. de tel: 0372.111.511.

 

Descarcati aici:

1.Acord contractual – executie lucrari;

2.Acord contractual – proiectare si executie lucrari;

3.Conditii speciale – executie lucrari;

4.Conditii speciale – proiectare si executie lucrari;

5.Conditii generale – executie lucrari

6.Conditii generale – proiectare si executie lucrari

 

 

   
   

 

 

Citiți și:

Viitoare cladire cu aproape 20 mii mp de birouri in vestul Bucurestiului

Circa 39 mil euro pentru extinderea retelelor de apa si canalizare

Un lant de magazine retail se extinde cu inca o unitate in Bucuresti

Un parc din Bucuresti va fi amenajat cu peste 18 mil lei

Nou restaurant propus spre construire pe un teren de peste 3 mii mp

Cine va face proiectarea pentru reabilitarea sediului unei primarii

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor

 ARENA Constructiilor nov – dec 2017 (click aici)coperta-ac8-mare  ARENA Constructiilor , oct 2017  (click aici) coperta-ac7

 

Sus