Oferte locuri de munca top

Mai putine avize pentru anumite lucrari de constructii

Pentru anumite categorii de lucrări de construcții ar putea să nu mai fie necesare unele avize. Aceasta dacă va fi aprobat un proiect de lege înaintat Senatului spre dezbatere de către Roman Florin-Claudiu, deputat PNL.

Propunerea legislativă are în vedere ca emiterea avizelor de către serviciile deconcentrate ale autorităților centrale provind protecția sănătății populației, autoritatea competentă pentru protecția mediului, Comisia Tehnică de Circulație și Autoritatea Aeronautică Civilă Română să nu fie necesară pentru anumite categorii de lucrări.

Astfel, intervenția legislativă propune constituirea în cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean/al primarului/Primarului general al municipiului București a unei structuri de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și executării lucrărilor de construcții, în vederea asigurării nivelului de competență tehnică necesar pentru emiterea în condițiile legii a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire.

Totodată, proiectul de lege aduce clarificări în ceea ce privește procesul de reautorizare atât pentru situația neînceperii lucrărilor, nefinalizării lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizației de construire, dar și în situația nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare.

De asemenea, proiectul propune instituirea obligației ca instituțiile/operatorii economici abilitate/abilitați prin lege să emită avizele/acordurile referitoare la rețelele tehnico-edilitare necesare în etapa de elaborare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentației specifice complete, sub sancțiunea aplicării unor penalități pe zi de întârziere de 5.000 lei.

În situația în care pe locul construcțiilor demolate solicitantul va construi o nouă construcție, ar trebui eliberată o singură autorizație de construcție în care să se aprobe și demolarea construcției vechi. În acest caz se va percepe doar taxa în vederea construirii.

În cazul în care autoritatea emitentă nu eliberează certificatul de urbanism/autorizația de construire/desființare în termenele stabilite potrivit legii, lucrările de construire se realizează fără acestea, în baza documentației tehnice – D.T și cu notificarea autorității administrației publice locale, propune noul proiect.

 

 

 

 

 

Citiți și:

Unul dintre hotelurile de lux din Capitala se va extinde

In primavara va incepe construirea unui ansamblu cu circa 450 apartamente

Pasaj peste calea ferata de aproape 7 mil euro

Reabilitarea unor clinici va costa aproape 35 mil lei

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.7/oct 2018

01

Sus