Oferte locuri de munca top

Inca 2,7 mld lei pentru proiectele de transport de la bugetul de stat

Urmează să fie suplimentate bugetele proiectelor rutiere din țară, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024.

Măsura este necesară pentru asigurarea continuității finanțării proiectelor de infrastructură de transport, până la rectificarea bugetară, afirmă inițiatorii proiectului de HG.

Astfel, bugetul Ministerului Transporturilor ar urma să fie suplimentat cu 1,85 miliarde lei în vederea asigurării necesarului de finanțare de la bugetul de stat a Finanțării naționale și a Cheltuielilor neeligibile pentru proiectelor din domeniul transporturilor derulate de către beneficiarii Programului Transport.

Totodată, o suplimentare de 850 milioane lei va asigura necesarul de finanțare de la bugetul de stat a Finanțării publice naționale și a aumelor aferente TVA pentru proiectele finanțate în cadrul PNRR – Componenta 4 Transport sustenabil.

În ce stadiu se află proiectele

In ceea ce privește proiectele derulate de către beneficiarii domeniului transport, finanțate în cadrul Programului Transport 2021 – 2027, contractele de proiectare și/sau execuție lucrări sunt, în majoritate, încheiate.

Îndeplinirea obiectivelor de etapă ale PT este influențată semnificativ de evoluția proiectelor din domeniul rutier cuprinse în prioritățile 1 și 2 ale PT.

Astfel, în Prioritatea 1 sunt incluse investițiile în secțiuni de infrastructură rutieră de mare viteză situate pe rețeaua rețeaua TEN-T Centrală, inclusiv pe secțiuni ale coridoarelor Rin-Dunăre și Orient-East Med, precum și pe anumite secțiuni ale rețelei TEN-T Globale.

Operațiunile vizate de această prioritate vor include finalizarea proiectelor fazate din perioada precedentă de finanțare (2014-2020), precum și a proiectelor prioritizate pentru finalizarea rețelei primare a României, conform PI.

Mai exact, este vorba despre proiecte fazate care răspund condițiilor de eligibilitate ale PT (exemplificativ, dar fără a se limita la: Autostrada Sibiu-Piteşti (loturile 1,4,5); Centură București Sud și proiectele conexe; Drum de mare viteză Pitești-Craiova; Autostrada Transilvania).

De asemenea, în PT sunt incluse și proiecte noi, care sunt prioritare pentru finalizarea coridoarelor :

* Autostrada Piteşti-Sibiu (loturile 2,3);

* Orbital București (drumurile de centură și drumurile de conectivitate)

* Autostrada Tg.Mureș – Tg. Neamț- Iași – Ungheni.

Aceste proiecte finanțate în cadrul PT au lucrări executate și facturi scadente pentru care a fost solicitată decontarea din PT.

Tot în sectorul rutier, prin Prioritatea 2 sunt sprijinite investițiile pentru îmbunătățirea conectivității secundare rutiere, implementate de către CNAIR în parteneriat cu unitățile administrativ – teritoriale.

Astfel, pentru aceste proiecte, implementate în parteneriat, este necesară suplimentarea sumelor pentru acoperirea necesarului de plăți, existând deja facturi emise sau cu termenul scadent depășit.

Este vorba despre următoarele proiecte: Varianta de ocolire Arad Est, Descărcare A3 Comarnic, Construcție Pod Tisa, VO Beiuș, VO Aleșd, Drum de legătură între municipiul Oradea și comuna Sânmartin, Orbital Buzău.

Este absolut necesară plata facturilor respective atât pentru a stinge datoriile către antreprenori, cât și pentru ca banii plătiți să poată fi solicitați prin intermediul cererilor de rambursare de către beneficiari în vederea certificării lor  către Comisia Europeană.

Totodată, pentru finalizarea proiectelor a căror implementare a fost demarată în cadrul POIM 2014 – 2020 (Aeroportul internațional Mihail Kogălniceanu Constanța) și care urmează să fie finalizate în cursul acestui an, sunt necesare sume suplimentare.

În ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență, calendarul componentei 4 – Transport sustenabil, mai exact calendarul jaloanelor asociate Investiției 4 –  Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în municipiile București și Cluj-Napoca, prevede ca, ulterior semnării a 50% din contractele de lucrări (trim. 4 – 2022), să fie atins un progres de 50% în construirea liniilor de metrou din București și Cluj-Napoca (trim. 4 – 2024).

Jalonul 86, care vizează semnarea contractelor pentru 50% din lucrări a fost îndeplinit prin semnarea contractului de lucrări pentru construcția liniei de metrou M1 Cluj-Napoca.

Pentru a asigura premisele atingerii jalonului 88 –  Construirea a 50% din investițiile în liniile de metrou din București și Cluj-Napoca, se impune suplimentarea sumelor necesare acordării avansului în cazul proiectului metroului Cluj-Napoca.

În lipsa acestor demersuri, proiectul poate ajunge să înregistreze întârzieri și blocaje imposibil de recuperat, dat fiind calendarul de finalizare a tuturor jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2024

Sus