Oferte locuri de munca top

In ce ritm cresc retelele de utilitati publice

Calitatea vieții depinde în mod concret și de posibilitatea cetățenilor de a beneficia de furnizarea apei potabile, de canalizare și de acces la gazele naturale. Alt indicator important este suprafața spațiilor verzi.

Ritmul de dezvoltare a acestei infrastructuri a fost anul trecut mai redus față de cel din 2016. Iar, în ceea ce privește spațiile verzi, deși a crescut suprafața intravilană, a scăzut suprafața spațiilor verzi.

SPAŢII VERZI ORĂŞENEŞTI

În aria municipiilor şi oraşelor, suprafaţa spaţiilor verzi sub  formă de parcuri, grădini  publice,  locuri de joacă pentru copii, terenuri ale bazelor şi amenajărilor sportive era la sfârşitul anului 2017, de 26639 hectare, în scădere cu 266 hectare (creștere cu aproape 1%) față de cea de la finele anul 2016.

La sfârşitul anului 2017, suprafaţa intravilană înregistra 465454 ha, mai mult cu 2672 ha faţă de anul 2016 (+0,6%).

ALIMENTAREA CU APĂ

Lungimea simplă a rețelei de distribuție a apei potabile a ajuns anul trecut la 82090 km, fiind mai  mare cu 3% față de cea din anul 2016. Totuși, în 2016 aceasta crescuse cu 3,6% față de anul 2015. Anul trecut au fost realizate reţele de distribuţie a apei potabile cu lungimea de 2412,8 km.

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din toată ţara a fost la sfârşitul anului  2017,  de 746401 mii mc, nivel mai mare cu 5683 mii mc faţă de cel din anul 2016. Din această cantitate, apa potabilă distribuită pentru uz casnic a fost de 561847 mii mc, reprezentând 75,3% din total.

Proporţia apei potabile distribuită consumatorilor care au instalate apometre, în  totalul distribuit, este de 95,1%, diferenţa de cantitate de apă potabilă distribuită fiind înregistrată în sistem “pauşal”.

REŢEAUA DE CANALIZARE

În ceea ce privește lungimea simplă a conductelor de canalizare, aceasta a ajuns anul trecut la 36344 km, fiind mai mare cu 5,8% față de cea din anul 2016. Dar, în anul 2016, rețelele de canalizare s-au mărit cu 8,4% față de cele din anul 2015.

Lungimea reţelei de canalizare realizată anul trecut este de 1991,1 km (respectiv  472,7 km în mediul urban şi 1518,4 km în mediul rural).

În anul 2017, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populaţiei şi din unităţile economice şi sociale, s‐a desfăşurat în 314 municipii şi oraşe şi în 937 comune.

DISTRIBUŢIA GAZELOR NATURALE

În anul 2017, lungimea simplă a rețelei de distribuție a gazelor naturale a fost de 40256 km, mai mare cu 1,5%  față de anul 2016. Numai la acest tip de rețele s-a înregistrat o ușoară creștere a ritmului de lucru, pentru că în anul 2016 rețeaua de distribuție a gazelor naturale a fost mai mare cu 1,1% față de cea din anul 2015.

Lungimea conductelor de distribuţie a gazelor naturale realizate anul trecut a fost de 587,1 km.

În cursul anului 2017, s‐au distribuit gaze naturale în 921 localităţi, din care 246 în municipii şi oraşe.

Volumul gazelor naturale distribuite la sfârşitul anului 2017 a fost de 9179,2 mil. mc, mai  mult cu 788,5 mil. mc faţă de anul precedent.

Din totalul volumului gazelor naturale distribuite anul trecut, 3156,1 mil. mc au fost destinate consumului casnic, reprezentând 34,4% faţă de volumul total al gazelor naturale distribuite.

Din volumul total al gazelor distribuite, peste 90% au fost distribuite în mediul urban.

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.5/iul-aug 2018

coperta-ac5

Sus