Oferte locuri de munca top

De ce a intrat in insolventa Constructii Generale Moldova SRL

Cauzele intrării în insovență în această vară a firmei Construcții Generale Moldova SRL din Bacău, care avea circa 110 angajați în 2020-2021, nu țin de managementul firmei, după cum a arătat administratorul judiciar.

Mai degrabă, necazul a venit în urma câștigării unui contract de investiții publice.

În 2019, Consiliul Județean Bacău a atribuit contractul de proiectare și executie lucrări “Regiunea Nord – Est  Axa Rutieră Strategică 3 Neamț – Bacău,  DJ  207D” asocierii formată din Co.Ge.Pa SPA, Simco SRL, Construcții Generale Moldova SRL, Servrut Construct SRL, Studio Corona.

Printr-un act adițional la acordul de asociere, Construcții Generale Moldova SRL a devenit lider de asociere, având astfel dreptul de a reprezenta asocierea.

Deși Construcții Generale Moldova SRL a avut o activitate profitabilă, falimentul asigurătorului City Insurance, asociat cu refuzul Consiliului Județean Bacău de a  accepta o asigurare emisă de o instituție financiară nebancară, au avut ca urmare reținerea a încă 10% din fiecare factură emisă, cu titlu de garanție de bună execuție, acest procent fiind tocmai marja de profit a firmei de construcții, din care se achiziționau materialele.

Creșterea prețurilor materialelor, a energiei și a combustibililor a dus la imposibilitatea fortuită de executare a contractului de achiziții publice, iar Consiliul Județean Bacău a refuzat restituirea garanției de bună execuție, aspect care a determinat chemarea în judecată a acestuia în anul 2022, cauză aflată în prezent pe rolul Curții de Apel Bacău.

Având în vedere această situație, constructorul s-a confruntat cu imposibilitatea de a-și plăti datoriile către furnizori, instituții bancare și la bugetul statului, iar toate acestea au dus la un blocaj financiar, arată administratorului judiciar provizoriu, societatea Ionescu și Asociații SPRL.

Autoritatea contractantă, CJ Bacău, nu a avut înțelegere pentru problemele constructorului

Ulterior semnării contractului de achiziție publică și anterior emiterii ordinului de începere a lucrării, Construcții Generale Moldova SRL a consemnat la dispoziția beneficiarului suma de 5.209.738 lei, cu titlu de garanție de bună execuție.

De asemenea, a fost încheiată cu societatea City Insurance SA, o poliță de asigurare tot pentru garanția de bună execuție, în valoare de circa 4.449.254 lei.

17 ofertanti pentru lucrari de instalatii

Lucrările au debutat și au decurs în mod normal, fiind realizate aproximativ 50% din  valoarea contractului, între beneficiar și constructor neexistând divergențe contractuale.  În acest sens, deși s-a confruntat cu o creștere explozivă a prețurilor materialelor de construcții, începând cu toamna anului 2021, firma de construcții a depus eforturi substanțiale pentru derularea în bune condiții a contractului.

Cu toate acestea, din vara anului 2022, după falimentul societății de asigurare City  Insurance SA, fără o explicație justificată, atitudinea Consiliului Județean devenind capricioasă, acesta refuzând explicit orice încercare a firmei de construcții de a asigura desfășurarea în bune condiții a contractului de achiziții publice.

S-a solicitat beneficiarului să accepte garanția de bună execuție (GBEX) printr-un instrument de garantare emis de o instituție financiară, însă nu s-a găsit nicio disponibilitate din partea acestuia de a  soluționa favorabil solicitarea debitoarei.

Această problemă, comună tuturor contractelor de achiziții publice în desfășurare, este cunoscută la nivel național, iar interpretarea dispozițiilor legale a ținut de competența  Consiliilor Județene.

Astfel, prin mai multe adrese, i s-a solicitat beneficiarului ca, având în vedere tocmai falimentul City Insurance SA, să accepte ca polița de asigurare pentru GBEX emisă de City Insurance să fie emisă de un IFN, respectiv de către o instituție financiară nebancară.

Solicitarea a fost respinsă inițial de către beneficiar, acesta precizând ulterior că așteaptă precizări, însă printr-o adresă a ANAP se lasă la aprecierea beneficiarului modalitatea de constituire a garanției de bună execuție.

În toate facturile emise de societate a mai fost reținut suplimentar un procent de 10% din valoarea facturii emise, acest procent fiind tocmai marja de profit a subscrisei, din care se achiziționau materiale.

Constructorul a adus la cunoștința beneficiarului faptul că ajustarea prețului contractului nu este posibilă întrucât prevederile OUG nr. 47/2022 nu se aplică contractelor de achiziție publică finanțate din fonduri externe nerambursabile, astfel cum este și cazul contractului de față și că, în situația în care se reține și contravaloarea a 10% din facturile emise, societatea este în imposibilitatea de a suporta creșterile prețurilor. Însă nici de această dată nu s-a constatat disponibilitatea autorității contractante în vederea îndeplinirii contractului.

Având în vedere și majorările de prețuri ale materialelor de construcții, la combustibili, energie electrică, gaze naturale, transport, creșteri situate între 126% și 191%, s-a ajuns la imposibilitatea obiectivă de executare a contractului, din motive de forță majoră.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus