Oferte locuri de munca top

Contractul pentru construirea spitalului din Lugoj a intrat in licitatie, cu anumite conditii

A demarat licitația pentru atribuirea contractului de construire a spitalului din municipiul Lugoj, județul Timiș, cu anumite condiții impuse de autoritatea contractantă.

Acest contract are o valoare estimată de aproape 93 milioane de euro (460,96 milioane de lei fără TVA).

Contractul prevede proiectarea și execuția lucrărilor de construirea spitalului și funcțiunilor conexe pentru Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj.

Autoritatea contractantă este Primăria Municipiului Lugoj.

Proiectul prevede construirea unei clădiri, la standardele actuale de calitate și în acord cu cele mai bune practici internaționale. Acestea vor adăposti atât specialitățile ce funcționează astăzi în cele 16 pavilioane de la adresa Strada Gheorghe Doja, nr. 36 (relocarea lor), cât și alte spații necesare pentru buna desfășurare a activității clinice.

Finanțarea va fi efectuată prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR.

Durata contractului este de 87 de luni.

Constructorii interesați pot depune oferte până la 17 mai 2024 ora 15:00.

Condiții impuse de autoritatea contractantă

Procedura de atribuire se inițiază sub incidența clauzei suspensive.

Această procedură de atribuire se inițiază ca urmare a anulării licitației deschise publicate în SEAP cu anunț nr. CN1056944, și anulată la data de 9 februarie 2024.

Blocuri cu aproape 290 apartamente vor fi construite dezvoltatori locali din Bucuresti

Anularea licitației deschise menționată mai sus a fost contestată la CNSC, făcând obiectul Dosarului nr. 498/2024.

Semnarea contractul de achiziție publică ce face obiectul actualei proceduri de atribuire va fi suspendată până la data respingerii definitive a contestației privind anularea procedurii anulată pe 9 februarie 2024.

În situația în care, în termen de maxim 6 luni de la data comunicării adresate ofertantului câștigător cu privire la acceptarea ofertei sale, nu se îndeplinește condiția suspensivă (respingerea definitivă a contestației la procedura nr. CN1056944), Autoritatea contractantă este îndreptățită să anuleze prezenta procedură de achiziție publică, iar ofertantul nu este îndreptățit să solicite despăgubiri, de nicio natură, pentru anularea procedurii.

De asemenea, în situația în care, ca urmare a soluționării contestației, Autoritatea Contractantă va atribui contractul ce face obiectul licitației nr. CN1056944, prezenta procedură de atribuire, iar ofertantul nu este îndreptățit să solicite despăgubiri, de nicio natură, pentru anularea procedurii.

Ofertantul declarat câștigător se obligă să prelungească perioada de valabilitate a ofertei și perioada de valabilitate a garanției de participare până la data semnării contractului sau până la data anulării prezentei proceduri de achiziție publică, după caz, conform solicitării Autorității contractante.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus