Oferte locuri de munca top

Certificate negative pentru contractorii din trei proiecte rutiere

Trei firme au primit din partea autorităților contractante certificate negative, în urma întârzierilor în derularea contractelor câștigate pentru proiecte rutiere.

Până anul trecut astfel de certificate erau emise numai la finalizarea contractelor, dar acum autoritățile contractante pot să le emită și pe perioada derulării contractelor, ca urmare a modificării legislației achizițiilor publice.

În multe proiecte de investiții finanțate din fonduri europene, dacă nu sunt terminate la timp proiectele riscă să piardă finanțarea.

Eliberarea unui certificat negativ poate însemna excluderea de la viitoare licitații publice, motiv pentru care poate prezenta un pericol foarte ridicat pentru antreprenor.

Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț: Completarea Studiului de Fezabilitate 

Contractul a fost semnat de CNAIR cu societatea Ingenieria Especializada Obra Civil e Industrial SA pe 28 mai 2019, data de predare a SF-ului fiind stabilită pentru 7 august 2021, iar finalizarea contractului era programată pentru 10 iunie 2023.

Contractul are o valoare de 17.580.355 lei și cuprinde completarea documentației aferente Studiului de Fezabilitate pentru „Autostrada Târgu Mureș – Ditrău” și „Autostrada Ditrău – Târgu Neamț”.

Studiul de fezabilitate (Secțiunea 1, Secțiunea Il și Secțiunea III) a fost finalizat și avizat doar pentru secțiunile I si III. În prezent nu este aprobată/avizată Secțiunea II.

De asemenea, nu au fost finalizate studile geotehnice pentru: Tronsonul 1 Sectorul 3, Tronsonul 2 Sectorul 1, Tronsonul 2 Sectorul 2.

Drum de legătură între A1 și DN 7 (DJ 711 A) – lărgire la 4 benzi de circulație: Revizuire / Actualizare Studiu de Fezabilitate și Elaborare Proiect Tehnic

În 28 noiembrie 2022, societatea câștigătoare a acestui contract, Irimat Cons SRL, a înaintat studiul de fezabilitate – revizia 3 cu implementarea observațiilor CNAIR SA, aflat în prezent în analiza beneficiarului.

Peste 3 mii mp de spatii zootehnice, investitie a unei firme locale

Obiectul contractului cuprindea: expertiza tehnică, elaborarea Studiului de Fezabilitate, proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor și proiectului Tehnic de Execuție, documentului suport în vederea susținerii cererii/cererilor de finantare, pregătirea documentației de atribuire a contractului/contractelor de lucrări, asistența tehnică.

Contractul a fost încheiat pe 26 august 2019.

Studiul de Fezabilitate nu a fost finalizat în termenul contractual, respectiv până pe 27 iulie 2020. De asemenea, aceeași situație este valabilă și pentru autorizația de construire la faza de proiect și proiectul tehnic, care trebuiau predate pe 2 martie 2021, respectiv 2 iunie 2021, conform CNAIR.

Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de calamități din comuna Baia, județul Suceava Lucrări de execuție

Contractul a fost semnat între C.N.I. SA și societatea Kirilic Group SRL pe 13 ianuarie 2020.

Autoritatea contractantă susține că antreprenorul nu a respectat termenele contractuale de executare lucrări, din culpă. Termenul contractual de finalizare a lucrărilor este depășit, începând cu data de 7 decembrie 2021.

Stadiul lucrărilor este de 70%.

C.N.I. va percepute penalități de întârziere pentru fiecare zi de întârziere de la data termenului de finalizare a lucrărilor și până la data îndeplinirii efective a obligațiilor de finalizare a lucrărilor contractate, respectiv admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus