Oferte locuri de munca top

Banii din PNRR nu ne sunt suficienti: Guvernul mai imprumuta 4 mld euro

Din cauza creșterii prețurilor nu mai sunt suficiente sumele estimate în cadrul PNRR pentru proiectele de investiții ce urmează să fie realizate.

Sumele pentru investițiile prevăzute în PNRR au fost calculate la nivelul anului 2021, când nu erau cunoscute efectele crizei din Ucraina și nici cele ale crizei prețului energiei, care conduc la influențe majore asupra valorii proiectelor prevăzute în PNRR.

Creșterea de prețuri a fost de aproximativ 20%, potrivit estimărilor MIPE bazate pe utilizarea costurilor în construcții de la nivelul lunii iulie 2021 – iunie 2022.

Ca urmare, Guvernul va împrumuta de la Banca Europeană de Investiții până la 4 miliarde euro (din care aproximativ 2 miliarde euro pentru sectorul Transporturi și aproximativ 2 miliarde euro pentru Sănătate).

Doua oferte vor fi reevaluate pentru un contract de 800 mil euro

Guvernul va aproba astăzi acordul de principiu pentru contractarea unei asistențe financiare rambursabile de la Banca Europeană de Investiții (BEI), în vederea acoperirii parțiale a finanţării publice naţionale necesare implementării unor reforme şi/sau investiţii cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a întreprins o serie de acțiuni menite să sprijine contractarea unei finanțări rambursabile de la BEI, prin identificarea proiectelor fezabile în cadrul a două dintre componentele PNRR, respectiv:

* componenta C4. Transport sustenabil – fiind avute în vedere, în principal, proiectele privind infrastructură rutieră și feroviară, metrou;

* componenta C12. Sănătate (fiind avute în vedere în principal proiecte privind dezvoltarea infrastructurii prespitalicești/spitalicești astfel cum vor fi stabilite de Ministerul Sănătății pe parcursul implementării PNRR).

Contract de constructii ingineresti de peste 20 mil euro, ofertat de mari constructori

În cadrul PNRR, aceste proiecte beneficiază de alocări în valoare totală de aproximativ 9,5 miliarde euro.

Implementarea tuturor țintelor și jaloanelor din cadrul PNRR presupune un efort bugetar semnificativ, ceea ce conduce la necesitatea mobilizării și utilizării tuturor instrumentelor / resurselor financiare disponibile în condiții optime de cost.

Obiectivele de investiții propuse sunt în diferite faze, fie de pregătire și aprobare a indicatorilor tehnico-economici, fie în faza de implementare efectivă, și se estimează că vor fi finalizate până în anul 2026.

Sus