Oferte locuri de munca top

Ajutoarele de stat pentru infrastructura vor fi prelungite

Urmează să fie prelungită perioada pentru care se acordă ajutoare de stat pentru realizarea investițiilor în infrastructura portuară, intermodală și multimodală, precum și pentru cele din infrastructura aeroportuară, conform unor proiecte de Ordin de ministru.

Schemele de ajutor de stat sunt aferente Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020).

Astfel, schemele de ajutor vor fi aplicate până la data de 31 decembrie 2023, modificarea fiind necesară întrucât Comisia Europeană a decis prelungirea perioadei de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat. Plățile aferente ajutoarelor acordate se vor efectua până cel târziu la această dată.

Conform preverilor în vigoare, ajutoarele urmează să expire la sfârșitul anului acesta.

Investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală / multimodală

Bugetul schemei pentru investițiile în infrastructura portuară, din anul 2018 până în anul 2023 este de 729.950.000 euro, din care:

* anul 2020 – 123.010.820 euro

* anul 2021 – 174.456.162 euro

* anul 2022 – 174.456.162 euro

* anul 2023 – 116.304.108 euro.

Bugetul schemei pentru investițiile în infrastructura locală intermodală/multimodală este de 40 milioane de euro. Bugetul defalcat pe ani este următorul:

* anul 2020 – 9.000.000 euro

* anul 2021 – 18.782.673 euro

* anul 2022 – 12.217.327 euro

Investiții în infrastructura aeroportuară

Bugetul total estimat alocat al schemei este de 479.229.091 euro (echivalent în lei), din care 407.344.727 euro reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională și 71.884.364  euro (echivalent în lei) reprezintă fonduri de cofinanțare publică asigurate de la bugetul de stat/bugetul local.

Bugetul este defalcat pentru următorii ani astfel:

* Anul 2021 – 147.619.247 euro

* Anul 2022 – 143.737.174 euro

* Anul 2023 – 130.633.325 euro

Sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul viitor. Dacă proiectele depuse permit utilizarea sumelor din anii următori, bugetul este utilizat în avans. Bugetul schemei include sumele alocate și sumele din supracontractare.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus
Translate »