Oferte locuri de munca top

6 mari proiecte de infrastructura rutiera

Stadiul derulării procedurilor de realizare a unor importante proiecte de infrastructură rutieră este prezentat de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere:

Proiectul Autostrăzii Sibiu-Făgăraș

Are avizul Comitetului Director al Administrației Bazinale de Apă Olt (ABA). Documentația tehnică a fost supusă analizei Comitetului Director al Administrației Naționale Apele Române (ANAR), care a formulat observații tehnice, ceea ce implică modificarea liniei roșii.

În prezent, elaboratorul Studiului de fezabilitate implementează observațiile și urmează să retransmită documentația revizuită.

Ulterior, documentația va fi reanalizată în cadrul Comitetului Director ANAR, iar după aceea va fi declanșată procedura pentru emiterea Avizului de Gospodărire a Apelor, respectiv:

  • Se transmite aprobarea ANAR și documentația către Ministerul Apelor și Pădurilor;
  • Ministerul transmite către ANAR împuternicirea pentru Administrația Bazinală de Apă (ABA) să semneze Protocolul;
  • Protocolul semnat de către ABA este transmis către CNAIR pentru semnare;
  • Protocolul cu toate semnăturile se întoarce la ABA;
  • Se emite Aviz de Gospodărire a Apelor.

După obținerea Avizului de Gospodărire a Apelor, se poate elibera Acordul de Mediu.

Noi metode avizate de exploatare in cariere, balastiere si mine

Proiectarea și execuția Autostrăzii Sibiu – Pitești, Secțiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș

După decizia favorabilă a CNSC, CNAIR S.A., în calitate de autoritate contractantă, a solicitat imediat ofertantului câștigător să transmită documentele necesare și să se prezinte la sediul CNAIR S.A. pentru semnarea contractului.

Concomitent cu acest demers, ofertantul clasat pe locul II a introdus o nouă contestație la CNSC cu privire la obligarea Autorității Contractante de a reevalua oferta depusă de firma câștigătoare.

Contestația este fundamentată pe informații apărute în presă, conform cărora ofertantul desemnat căștigător riscă să fie sancționat de Consiliul Concurenței din Austria (AFCA).

În același timp, contestatarul nemulțumit de Decizia CNSC prin care i-a fost respinsă contestația a depus plângere la Curtea de Apel București.

CNAIR S.A. cunoaște faptul că are obligația semnării contractului chiar dacă s-a depus plângere împotriva Deciziei inițiale, dar din cauza noii contestații depuse la CNSC de către ofertantul situat pe locul II, compania are obligația să aștepte soluționarea acesteia, potrivit legii.

Precizăm că prevederile legale aplicabile în materia achizițiilor publice fac imposibilă semnarea contractului, ca urmare a noii contestații depuse la CNSC.

Toate informațiile privind această procedură au fost publicate în SICAP și, de asemenea, se regăsesc pe site-ul CNSC. După pronunțarea deciziei CNSC cu privire la noua contestație depusă, CNAIR S.A. va relua procesul de semnare a contractului.

Proiectare și Execuție Autostrada de Centură București (km 0+000 – km 100+900), Sector Centura Nord (km 0+000-km 52+770), Lot 1 (km 2+500-km 20+000)

Procesul de reevaluare a fost finalizat în data de 21.10.2021, prin desemnarea ofertantului câștigător și comunicarea rezultatului procedurii.

În prezent, procedura se află în perioada legală de 10 zile în care pot fi depuse contestații.

În condițiile în care nu vor fi depuse contestații, după încheierea acestui interval, în cursul lunii noiembrie 2021, CNAIR va putea semna contractul cu ofertantul câștigător.

Modificari in ajustarea valorii contractelor cu preturile materialelor de constructii

Proiectare și execuție Autostrada de Centură București (km 0+000-km 100+900), Sector Centura Nord (km 0+000-km 52+770), Lot 3 (km 39+000-km 47+600)

Procesul de reevaluare se află în faza finală.

Urmează ca, după obținerea tuturor avizelor de la instituțiile abilitate în materia achizițiilor publice, să fie anunțat public rezultatul procedurii de atribuire.

Execuție lucrări autostrada Ploiești-Buzău, lot 1 Dumbrava-Mizil (km 0+000 – km 21+000), Lot 2 Mizil-Pietroasele (km 21+000 – km 49+350), Lot 3 Pietroasele – Municipiul Buzău (km 49+350 – km 63+250)

Deschiderea celor 39 de oferte depuse s-a realizat în data de 16.09.2021.

În prezent, procedura se află în termenul legal de 60 de zile lucrătoare, pentru finalizarea procesului de evaluare.

Proiectare și execuție pentru finalizarea Autostrăzii Brașov – Tg. Mures – Cluj – Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borș (km 4+200 – km 64+450): Lotul 2 – Subsecțiunea 3C2: Chiribiș – Biharia (km 30+550 – km 59+100)

Managementul CNAIR S.A. a inițiat demersuri la Agenția Națională pentru Achiziții Publice pentru identificarea unor soluții legale si contractuale privind deblocarea acestui obiectiv de investiții, care trenează de mai mult de 9 luni calendaristice.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus