Oferte locuri de munca top

Modificari in ajustarea valorii contractelor cu preturile materialelor de constructii

Parlamentarii vor aduce unele modificări prevederilor legislative privind ajustarea valorii contractelor ca urmare a creșterii prețurilor materialelor de construcții.

Modificările survin în procesul de legiferare a Ordonanţei de Guvernului ce stipula aceste măsuri.  (vedeti toate modificările in fisierul atasat la finalul stirii)

Una dintre modificări vizează posibilitatea de ajustare inclusiv a contractelor de achiziții publice pentru lucrările de întreținere și reparații.

Astfel, contractele pentru lucrările de întreținere și reparații curente finanţate, integral sau parţial, din fondurile publice vor putea fi ajustate prin actualizarea preţurilor aferente materialelor.

Prevederea a fost inclusă în lege în urma numeroaselor solicitări care aveau ca obiect lucrări de întreținere.

De asemenea, ajustarea va fi realizată la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru prețul materialelor și pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a ordonanţe, până la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii.

Aceasta pe baza situaţiilor de lucrări însuşite de executant, diriginte de şantier şi autoritatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.

Proiect rutier de peste 100 mil euro, pregatit de licitatie

Față de Ordonanța de Guvern au fost introduse și prevederi noi.

Una dintre acestea vizează ca, în cazul notelor de comandă suplimentară, luna de bază pentru ajustarea costului materialelor să fie luna încheierii contractului pentru cantitățile suplimentare care au echivalent în oferta inițială, respectiv luna încheierii actului adițional pentru cantitățile suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială.

Vor fi suportate de bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite care gestionează programe cu finanțare europeană și alte programe cu finanțare nerambursabilă, sumele suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/sectorială/ de concesiune de lucrări, ca urmare a încheierii actelor adiționale, exclusiv pentru cele aferente cheltuielilor nerambursabile prin programe.
Sumele suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică / sectorială / de concesiune de lucrări din cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile vor fi suportate din bugetul proiectului de la capitolul diverse și neprevăzute sau economii de atribuire.

Sumele rămase de plată după epuizarea sumelor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor de resort care gestionează programe cu finanțare europeană și alte programe cu finanțare nerambursabilă.

 

Descărcați aici Amendamente OG nr. 15/2021

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus