Oferte locuri de munca top

Noi metode avizate de exploatare in cariere, balastiere si mine

A intrat în vigoare noua formă a documentațiilor pentru avizarea metodelor de exploatare cadru în cariere, balastiere și în mine.

Documentațiile tehnice și economice privind exploatarea substanțelor minerale utile se avizează de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale, inclusiv documentațiile privind metodele de exploatare cadru.

Metodele de exploatare pot fi elaborate de către persoane juridice, specializate și atestate de către autoritatea competentă pentru întocmirea documentațiilor și/sau pentru execuția lucrărilor de cercetare geologică, de exploatare a resurselor minerale și de expertizare.

Întocmirea documentațiilor tehnico-economice și expertizele aferente activităților miniere se pot efectua și de către persoanele fizice atestate de către autoritatea competentă, pentru întocmirea documentațiilor și/sau execuția lucrărilor de cercetare geologică și de expertizare, metodele de exploatare cadru reprezentând proiecte de execuție pentru diferite situații și tipuri de zăcăminte.

Metodele de exploatare cadru se elaborează și se modifică urmând regimul juridic procedural în următoarele cazuri:

  1. a) în cazul modificării metodei de exploatare prezentate în Planul de dezvoltare a exploatării;
  2. b) în cazul licențelor în curs de aprobare, așa cum sunt definite în Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Operatorul economic va înainta spre avizare Agenției Naționale pentru Resurse Minerale documentația în cauză, împreună cu avizele, autorizațiile și acordurile respective, însoțite de nota de constatare a compartimentului de inspecție teritorial pentru resurse minerale unde este arondat, care va cuprinde observațiile și punctul de vedere ale acestuia.

Programele de exploatare care cuprind metode de exploatare cadru neavizate/ neautorizate conform prezentelor instrucțiuni și nu sunt prevăzute în planul de dezvoltare al exploatării nu vor fi avizate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale — compartimentul de inspecție teritorial pentru resurse minerale.

În cazul în care se vor aplica modificări ale metodei de exploatare cadru, după ce aceasta este avizată, operatorul economic va solicita Agenției Naționale pentru Resurse Minerale avizarea modificării, cu acordul Compartimentului de inspecție teritorial pentru resurse minerale la care este arondat perimetrul respectiv, metoda de exploatare cadru astfel revizuită putând fi aplicată doar după obținerea avizului din partea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus