Oferte locuri de munca top

Vor putea fi prelungite contractele de finantare pentru cadastru

Contractele de finanțare din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară vor putea fi prelungite, conform unui proiect de Ordin al directorului general ANCPI.

În urma solicitărilor transmise de Uniunea Geodezilor din România și Asociația Comunelor din România și a măsurilor luate de autorități în contextul crizei sanitare, urmează să fie stabilită posibilitatea prelungirii termenelor contractelor de finanțare.

Acest lucru va fi valabil pentru contractele de finanţare încheiate în trimestrul II sau trimestrul III al anului 2019, pentru care termenul se poate prelungi până la data de 30 iunie 2021. Aceasta în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru care a fost emis Procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă aferent Livrării nr. 1 Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare, până cel târziu la data de 31 decembrie 2020.

Totodată, contractele de finanţare încheiate în trimestrul IV al anului 2019 și în anul 2020 vor putea fi prelungite până la data de 30 noiembrie 2021. Aceasta în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru care a fost emis Procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă aferent Livrării nr. 1 «Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare», până cel târziu la data de 31 mai 2021.”

De asemenea, modificarea legislativă din acest an, prin care plata serviciilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale se stabileşte la un preţ unitar pe hectar, iar în cazul imobilelor cu proprietari neidentificaţi se achită 10% din preţul unitar pe hectar va fi introdusă în Procedura şi a modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale.

Vor fi abrogate totodată prevederile care reglementau decontarea unui cuantum mai mic decât valoarea contractată/imobil.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus