Oferte locuri de munca top

Verificari si revizuiri tehnice ale instalatiilor de gaze naturale, dupa noi reguli

Au intrat în vigoare modificările procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

Conform acestora, au fost definiți clienții finali ca fiind clienții racordați:

* direct în conducta de alimentare din amonte a gazelor naturale;

* direct în sistemul de transport al gazelor naturale;

* în sistemul de distribuție a gazelor naturale;

* în sistemul de distribuție închis;

* în magistrala directă.

Clienții finali răspund atât pentru eventualele consecințe apărute ca urmare a neefectuării verificărilor și/sau reviziilor tehnice a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, cât și pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin conform prevederilor prezentei proceduri.

Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale va ține locul verificării tehnice periodice a acesteia ce trebuie efectuată în anul respectiv. În această situație, următoarea verificare tehnică periodică a instalației de utilizare este scadentă la termenul de maximum 2 ani de la data realizării reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale.

La data întocmirii Fișei de evidență, operatorul rețelei de distribuție (OE), prin operațiunile pe care le-a realizat cu ocazia verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare, concluzionează faptul că instalația de utilizare a gazelor naturale îndeplinește sau nu îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță.

TOPUL CONSTRUCTORILOR Cei mai mari constructori profita de oportunitatile numeroaselor proiecte de investitii publice

Prin realizarea verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, OE își asumă răspunderea asupra celor precizate în Fișa de evidență, la data întocmirii, iar orice modificare adusă instalației de utilizare, ulterior realizării verificării sau reviziei tehnice, cade în răspunderea exclusivă a clientului final.

 

 

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

 

Sus