Oferte locuri de munca top

Un nou Regulament pentru autorizarea cladirilor din Sectorul 1

Normele tehnice de autorizare în Sectorul 1 și a utilizării Planului Urbanistic de Detaliu, în completarea Planului Urbanistic General al Capitalei, vor fi dezbătute înainte de avizarea lor de către consilierii locali, urmând ca Regulamentul să se aplice in regim de autorizare directă, fără ca argumentul dispozițiilor precedente să poată fi invocat.

În plus, Regulamentul reglementează și caracterul fronturilor, alinierea fațadelor, retragerile posterioare, amplasarea clădirilor față de limitele laterale, terasele și balcoanele, împrejurimile și alte aspecte fundamentale (găsiți proiectul integral atașat acestui articol).

 

„Pentru zonele predominant rezidențiale, prezentul regulament are în vedere, pe de o parte, necesitățile funcționale și spațial configurative majore ale Capitalei, iar pe de altă parte, asigurarea calității locuirii la standarde similare cu alte capitale europene, valorificarea terenului urban, a fondului construit, menținerea valorii proprietăților, asigurarea fără discriminare a dreptului fiecărui locuitor la însorire, luminare naturală, intimitate, spațiu plantat, acces la echipamente publice sociale și tehnico-edilitare, securitate personală, protecție față de poluare și riscuri tehnologice”, arată obiectivele trasate de inițiatori.

 

Nu se va mai putea locui în subsolul locuințelor
Potrivit noilor prevederi, pe toată durata de existență a construcției, subsolul și demisolul nu pot avea decât destinația exclusivă de spațiu tehnic, depozitare sau parcări, fiind interzisă schimbarea în destinația cu funcțiune de locuință.

Locuințele colective mici reprezintă construcțiile cu maxim P + 2 Etaje, având cel mult trei apartamente, câte unul pe fiecare nivel – pentru loturi cu suprafață de până la 290 mp, și șase apartamente – pentru loturi cu suprafețe mai mari de 290 mp.

Unitățile locative trebuie proiectate, autorizate și executate în conformitate cu Legea locuinței nr. 114 din 1996. Astfel, pentru suprafețele de teren mai mari de 290 mp vor fi admise maxim câte 2 apartamente pentru fiecare nivel, care au părți din clădire folosite la comun de către locatari: căi de acces în clădire și pe fiecare nivel, căi de acces garaj subtern, fațadele, calcanul, podul sau acoperișul.

 

Între 3,5 m și 5 m pentru accesul la locul de parcare
Calea de acces spre locul de parcare trebuie să aibă dimensiuni minime cuprinse între 3,5 m și 5 m, în funcție de unghiul de așezare al locului de parcare și tipul căii de acces (sens unic sau dublu sens).

Locurile de parcare vor respecta prevederile Normativului NP 34/1995 pentru proiectarea și execuția parcajelor autoturismelor, din punct de vedere al dimensiunilor, dispunerii și accesului. Prin urmare, fiecare loc de parcare va avea o lățime minimă de 2,3 m și o lungime cuprinsă între 4,8 m și 5,15 m, în funcție de unghiul de așezare.

Toate garajele subterane vor respecta prevederile Normativului 127/2009 de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme, în ceea ce privește obligativitatea sistemelor de aerisire și desfumare, precum și a montării senzorilor de detectare a GPL.

 

Depășirea indicatorului CUT prin mansadare va fi interzisă
Noul regulament nu admite mansardarea clădirilor colective mici și mijlocii intabulate cu regim maxim de înălțime admis de P + 2 Etaje. Totuși, se admite mansardarea clădirilor individuale cu regim de maxim P + 2 Etaje, cu luare în calcul a coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria ultimului nivel. Se interzice depășirea indicatorului CUT a zonei de către clădirea rezultată prin mansardare.

Cota streașinii acoperișului va fi de cel mul 10,5 m, măsurată la nivelul trotuarului. Coata coamei acoperișului va fi cu maximum 2,5 m mai sus decât nivelul streșinii. În cazul în care streașina va fi la 10,5 m înălțime, coata coamei va fi la maximum 13 m față de sol. Panta acoperișului nu va putea fi modificată sau întreruptă de lucarne sau alte elemente de mansardă, cu excepția coșurilor de fum, luminarea naturală a spațiilor de mansardă fiind permisă exclusiv prin tabachere de tip ferestre pentru acoperiș.

 

PUD-ul nu va putea fi folosit pentru depășirea indicatorilor urbanistici
Investitorii din Sectorul 1 vor putea apela la Planul Urbanistic de Detaliu numai în cazul în care trebuie detaliată interacțiunea imobilului cu parcelele învecinate, și nu pentru depășirea indicatorilor urbanistici maximali.

Prin urmare, PUD nu va fi un instrument permisiv pentru depășirea CUT, POT, a retragerilor sau a înălțimilor maxime.

Documentația va fi impusă de autoritatea locală de autorizare pentru:
* asigurarea accesibilității pietonale și auto la noul obiectiv și racordarea la rețelele edilitare existente sau propuse;
* permisivități și/sau constrângeri urbanistice (densități, distanțe, retrageri, aliniamente, alinierea construcțiilor, suprafețe maxim edificabile, regim de înălțime, volumetrie etc.) privind volumele construite și amenajările acestora;
* relațiile funcționale și estetice cu vecinătatea, respectiv înscrierea obiectivului și tratarea lui arhitecturală în raport cu cadrul construit și natural învecinat;
* designul spațiilor publice;
* compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor, prin continuitatea funcțiunilor sau înscrierea obiectivului într-o funcțiune compatibilă;
* regimul juridic al proprietăților și circulația terenurilor;
* ilustrarea urbanistică a soluției propuse.

Gasiti mai jos proiectul sectorului 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista –    Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia aprilie 2017 (click aici)

TopJobs  –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

NewsletterPrimesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

Sus