Oferte locuri de munca top

Standarde de cost pentru cladiri civile

Serviciile de elaborare a 7 standarde de cost (pentru clădiri civile, săli de sport, sisteme centralizate de alimentare cu apă în mediul rural,  sisteme centralizate de canalizare și epurare a apelor în mediul rural, drumuri comunale, drumuri judetene și reabilitare termică clădiri civile) au făcut obiectul unei licitații de achiziție publică lansată de Ministerul Dezvoltării.

Aceste standarde de cost se adresează beneficiarilor/ investitorilor/ proprietarilor

/ administratorilor de clădiri, proiectanţilor, executanţilor de lucrări de construcţii/ instalaţii, precum şi autorităţilor administraţiei publice locale pentru:

* fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor noi de investiţii finanţate din fonduri publice;

* fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;

* elaborarea ofertelor de către operatorii economici în vederea contractării lucrărilor de construcţii.

Standardele de cost vizează obiective de investiții, derulate din fonduri publice prin programele Ministerului Dezvoltării (Programul National de Dezvoltare Locala, Programul National de Constructii de Interes Public sau Social, programe de constructii de locuinte si programe de reabilitare termica) și pentru care se înregistrează un număr mare de solicitări de finanțare.

Lotul I cuprinde standardele de cost pentru clădiri civile. Acestea au fost elaborate  de Dat Constructive SRL (gasiti atașat proiectele acestor standarde).

Standardele de cost pentru clădiri civile includ:

* Standarde de cost SCOST-01 Clădiri administrative

* Standarde de cost SCOST-02 Clădiri pentru învățământ

* Standarde de cost SCOST-03 Clădiri rezidențiale

* Standarde de cost SCOST-04 Clădiri centre culturale

Aceste standarde de cost constituie documente de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază” din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru ale documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

La stabilirea costului investiţiei de bază elaboratorul a avut în vedere:

– salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2016;

– contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri (C.A.S.,C.A.S.S., ajutor şomaj, CCI., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetuluiasigurărilor sociale de stat pe anul 2016, nr. 156/2016; pentru accidentele de muncă, boliprofesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidentede muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

– cota de cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;

– distanţe de transport: transport de materiale 25 km/10 km.

– cursul valutar luat în calcul este cel utilizat la fundamentarea bugetului pentru anul 2017.

 

Descarca aici PROIECTE

03 Standarde de cost pentru cladiri rezidentiale (cu planuri)

https://we.tl/R87ajtML1n    linkul este valabil pana pe 20 noiembrie 2017

 

                

 

 

 

        

 

 

 

 

CITITI SI

Viitor ansamblu cu birouri si apartamente in vestul Bucurestiului

Garantii pentru cei care contesta licitatiile publice

Dezvoltatorul Maia Sisesti continua sa investeasca in rezidentiale

 

Viitor ansamblu cu birouri si apartamente in vestul Bucurestiului

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor

 ARENA Constructiilor nov – dec 2017 (click aici)coperta-ac8-mare  ARENA Constructiilor , oct 2017  (click aici) coperta-ac7

3 Comentarii

  1. Andreea ogrezeanu said:

    Cum se modifică aceste standarde când va fi necesară respectarea reglementărilor pentru case pasive?

Sus