Oferte locuri de munca top

Ministrul Sorin Grindeanu vrea: Constructori seriosi pentru marile proiecte de infrastructura

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Când vor fi finalizate marile proiecte de infrastructură de transport este întrebarea care preocupă pe toată lumea. Bani sunt, mai trebuie să fie și constructori serioși.

 

 

 

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, spune că în contractele de realizare a marilor proiecte de infrastructură, principala cauză a întârzierii derulării lucrărilor este mobilizarea deficitară a Antreprenorilor.

Problema apare, în special, din cauza lipsei sau întârzierii procurării de materiale, utilaje, echipamente și forță de muncă.

Sunt și întârzieri cauzate de nefinalizarea exproprierilor pentru coridorul pe care se va realiza lucrarea sau de exproprierile suplimentare ca urmare a adaptării soluțiilor tehnice la situația existentă în teren.

Alte întârzieri apar din cauza numărului mare de revendicări ale Antreprenorilor, dar și pentru că aceștia nu își îndeplinesc la timp obligațiile din contract.

Diferențele dintre Proiectul Tehnic elaborat chiar de Antreprenori și situația din teren, reprezintă un alt set de probleme care aduc costuri suplimentare și întârzieri, precum și revizuirea acordului de mediu, ca urmare a adaptării soluțiilor tehnice la situația din teren.

Au fost și situații în care problemele au fost cauzate de identificarea în teren a unor muniții de război, materiale explozive, iradieri și contaminări cu agenți radioactivi sau de siturile arheologice identificate suplimentar ori de extinderea unor situri existente pe o suprafață mai mare sau de o complexitate mai mare.

Identificarea unor utilități suplimentare în șantier reprezintă o altă problemă, precum și scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional.

TOPUL DRUMARILOR

Certificate negative din trei în trei luni

”Așa cum știți în primăvara acestui an am modificat legislația în domeniu astfel încât să putem acorda certificate negative intermediare Antreprenorilor care întârzie artificial proiectele. Prin această măsură vrem să instituim o disciplină în abordarea contractelor, dar și să îi împiedicăm pe Antreprenorii care nu iau lucrările în serios să obțină în paralel alte contracte, pe care de asemenea să le compromită”, spune ministrul Sorin Grindeanu.

Ca atare, au fost emise deja în urmă cu aproape trei luni primele 18 certificate intermediare negative, iar în luna septembrie este următoarea evaluare.

Au fost eliberate în prima fază 7 certificate negative pentru contracte de proiectare și 11 certificate negative pentru contracte de execuție.

Certificatele negative au fost acordate preponderent pentru întârzieri ale termenelor stabilite prin contract și ministrul Grindeanu speră ca acestea să constituie un semnal de alarmă, dar și un factor de responsabilizare pentru Antreprenori.

Mai există și alt tip de sancțiuni, chiar mai dure. Iar acestea pornesc de la aplicarea penalizărilor de întârziere și merg până la rezilierea contractelor. Această ultimă măsură înseamnă practic emiterea unui certificat negativ definitiv antreprenorului, ceea ce îl va împiedica să mai participe la licitații timp de 3 ani. În plus i se reține și garanția de bună execuție.

Lemacons Galati: Activitate in crestere, chiar si in actualele conditii din piata

Registrul Utilajelor va arăta dacă ofertanții au capacitatea reală să aducă în șantier utilajele pe care le prezintă în oferte

Decizia înființării Registrului Utilajelor a fost luată anul acesta pe data de 16 martie prin Hotărâre de Guvern.

Sorin Grindeanu spune: ”În acest fel constituim o bază unică de date cu toate utilajele, echipamentele și instalațiile de care dispun în mod real operatorii economici care participă la licitații pentru proiectele de infrastructură de transport”.

Este important pentru autoritățile și companiile din domeniu care lansează proiecte de interes public să poată verifica dacă ofertanții au capacitatea reală să aducă în șantier utilajele pe care le prezintă în oferte.

Se evită astfel întârzierea sau chiar blocarea unor proiecte din cauza lipsei utilajelor necesare în șantiere.

”A fost nevoie de această măsură pentru că am descoperit în timp că, de fapt, mai mulți ofertanți prezentau la licitații aceleași utilaje, iar în momentul în care era nevoie să înceapă efectiv lucrul nu dispuneau de aceste utilaje, pentru că erau mobilizate pe alte șantiere”, menționează ministrul Transporturilor.

Acest Registru, care va funcționa în SEAP, va fi complet operațional la 1 martie anul viitor.

Prima etapă a fost deja parcursă și anume crearea până la 1 august a unor funcționalități pentru completarea datelor privind utilajele, echipamentele și instalațiile declarate în cadrul contractelor de achiziție.

Cea de a doua etapă va fi finalizată până pe data de 1 martie 2023.

Până în acel moment vor fi puse la punct toate aspectele tehnice și se va finaliza completarea datelor.

Pentru a alege cei mai buni contractori

O nouă lege a achizițiilor publice a fost aprobată în luna martie de Guvern, tocmai pentru a elimina birocrația și pentru a ușura procesul de desemnare a unor contractori serioși care să finalizeze lucrările în termenele contractuale stabilite.

Ministrul Grindeanu spune: ”Ne-am axat pe mai multe aspecte care consider că sunt cele mai importante pentru bunul mers al proiectelor. În primul rând am introdus obligația ajustării prețurilor pentru contractele cu o durată mai mare de 6 luni în funcție de evoluția prețurilor în piață, în baza unei formule bine determinată.

Am prevăzut și obligația ca autoritatea contractantă să rețină în mod obligatoriu cauțiunile firmelor care pierd contestațiile pentru a elimina acel tăvălug al contestațiilor nejustificate care ținea în loc semnarea contractelor.”

În plus, sunt sancționate întârzierile și indisciplina în execuție prin emiterea unor certificate intermediare din trei în trei luni.

”Este practic un fel de certificat de conduită pe care antreprenorii îl primesc la 90 de zile. Cei care nu recuperează întârzierile și nu își schimbă abordarea vor suporta măsura rezilierii după ce vor fi notificați de trei ori”, subliniază Sorin Grindeanu.

Dacă se întâmplă acest lucru, se va putea intra în procedura de licitație fără publicare, pentru a fi adus cât mai repede un nou constructor în contract.

De asemenea, ministrul Grindeanu spune: ”Pentru că din experiența derulării contractelor am observat că o serie de blocaje apăreau pentru că prestatorii nu erau plătiți de Antreprenori am decis că Beneficiarii contractelor vor putea să îi plătească direct pe prestatori și pe furnizori.”

Totodată, au fost eliminate mare parte din claim-uri inclusiv prin introducerea de ordine de începere separate pentru faza de proiectare și pentru faza de execuție.

”Eliminarea birocrației excesive a fost un alt aspect pe care ne-am concentrat, în special în domeniul exproprierii terenurilor deținute de autoritățile publice locale.

Astfel, terenurile din proprietatea publică a statului și în administrarea entităților publice se vor transfera în administrarea expropriatorului odată cu hotărârea de Guvern prin care este aprobată declanșarea procedurii de expropriere.

Se constituie și un drept de administrare temporară în favoarea beneficiarului proiectului pentru realizarea lucrărilor pe terenurile aflate în albia minoră, fără a mai fi necesară încheierea altor formalități, cum a fost până acum”, completează Sorin Grindeanu.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are drept de competență exclusivă în aprobarea reglementărilor tehnice specifice privind construcțiile inginerești pentru infrastructura de transport de interes național.

A fost reglementat mult mai exact termenul de eliberare a certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a avizelor.

Astfel, se instituie un termen de 15 zile calendaristice de la depunerea solicitării pentru eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire și 10 zile calendaristice pentru emiterea avizelor solicitate prin certificatele de urbanism.

Dacă documentația depusă nu este completă, aceste entități pot face observații doar o singură dată. Ulterior măsurilor pe care beneficiarul le ia, conform cerințelor din document, autoritățile respective nu mai pot emite alte solicitări.

În cazul în care autoritățile respective nu emit în termenele stabilite avizele, autorizațiile, se consideră că documentația depusă de beneficiar este conformă și completă, iar în acest caz autoritățile în cauză sunt obligate să emită autorizațiile în termen de cinci zile. Dacă nici acest termen de cinci zile nu este respectat se va considera că documentele respective au fost emise tacit.

”În plus față de aceste modificări legislative am adoptat în Guvern și măsuri care să atenueze șocul scumpirii materialelor de construcție”, subliniază ministrul Transporturilor.

În acest sens a fost promovată o Ordonanță prin care se stabilește o formulă de ajustare a prețurilor materialelor de construcție, astfel încât nu se blocheze activitatea șantierelor.

Sorin Grindeanu spune: ”Bineînțeles că în cazul în care va mai fi nevoie de modificări legislative care să sprijine bunul mers al proiectelor de infrastructură, nu vom ezita să le promovăm.

Aștept însă aceeași seriozitate și din partea constructorilor, care trebuie să fie conștienți că nerespectarea prevederilor contractuale va fi sancționată prompt.

Până la urmă toți trebuie să înțeleagă un aspect foarte important: proiectele de infrastructură mare pot fi derulate de constructori onești și cu adevărat profesioniști care vin cu soluții reale și nu creează probleme artificiale, pornite din nepricepere sau din rea credință”.

Bugetul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru proiectele de infrastructură rutieră este anul acesta de 6,308 miliarde de lei.

Din această sumă, 2,484 miliarde de lei provin de la bugetul de stat iar 3,824 miliarde de lei sunt asigurate din fonduri europene.

”Sunt fonduri suficiente care trebuie însă cheltuite eficient, mai ales că o parte importantă sunt asigurate prin PNRR. Ca atare beneficiul acestor sume acordate CNAIR vine și cu obligația urmăririi obiectivelor de infrastructură mare”, spune Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii. n

 

Sus