Oferte locuri de munca top

Salariul brut mediu in constructii a depasit 6.000 de lei

În prima lună din această toamnă salariul mediu brut din sectorul constructiilor a depășit suma de 6.000 de lei.

În același timp salariul net mediu din construcții a ajuns aproape de cel mediu per economie, fiind mai mic cu numai 1,5%.

Mai exact, în septembrie, salariul mediu brut în construcții a ajuns la 6.018 lei, fiind mai mare cu aproape 21% decât cel din septembrie 2022 și mai mare cu 0,80% decât în august 2023, conform celor mai noi date furnizate de Institutul Național de Statistică.

Salariul mediu net în sectorul construcților a depășit pentru a doua oară pragul de 4.500 de lei asta după scăderea de 5 lei din luna august.

Astfel, în septembrie 2023, în sectorul construcțiilor câștigul mediu net a fost de 4.522, mai mare cu 0,58% decât în august și mai mare 20,65% decât în septembrie 2022.

Septembrie vs. august

La nivelul întregii economii, în luna septembrie, câştigul salarial mediu brut a fost 7.350 lei, mai mare cu 92 lei (+1,3%) decât în luna august.

Câştigul salarial mediu net a fost 4.593 lei, în creştere cu 62 lei (+1,4%) față de luna precedentă.

În luna septembrie, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna august 2023, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite sau pentru „Ziua petrolistului”), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

TOPUL CONSTRUCTORILOR Cei mai mari constructori profita de oportunitatile numeroaselor proiecte de investitii publice

De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

* Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului  23,2%;

* Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale  7,4%;

* Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor  5,8%;

* Telecomunicaţii  5,4%;

* Tipărire şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor  5%.

Scăderile câștigului salarial mediu net faţă de luna august 2023 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori de încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net au fost:

* Extracţia minereurilor metalifere -11%;

* Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii -5,9%;

* Fabricarea altor mijloace de transport -1,8%;

* Silvicultură şi exploatare forestieră; pescuitul şi acvacultura -1,5%;

* Colectarea şi epurarea apelor uzate -1,4%.

TOPUL DRUMARILOR: Pe trend ascendent, spre un adevarat boom

Sectorul bugetar

În sectorul bugetar, în luna septembrie 2023 s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+4,3%, ca urmare a reluării plății cu ora a cadrelor didactice), în sănătate şi asistență socială (+2,3%), respectiv în administraţia publică (+1,4%).

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

Indicele câştigului salarial real a fost 105,4% în luna septembrie 2023 față de luna septembrie 2022.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 230,9%, cu 1,3 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna august 2023.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus