Oferte locuri de munca top

Programul ”Primul Monument Restaurat”, votat de senatori

Programul multianual ”Primul Monument Restaurat”, care sprijină accesul persoanelor fizice și juridice la conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor prin contractarea de credite garantate de stat, a fost adoptat de Senat ca program guvernamental, cu 92 de voturi și 15 abțineri.

Proiectul de lege a fost propus de 28 de parlamentari PNL.

Valoarea finanțării destinată, prin Program, poate fi de maximum 70.000 euro, echivalent lei, și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, în valoare de maximum 66.500 euro și avansul plătit de beneficiar.

Finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de stat, prin Ministerul Finanțelor, în procent de maximum 50%, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente finanțării garantate, și acoperă maximum 95% din prețul de acțiunilor de conservare, restaurare și punere în valoare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a acestora.

Initiațiva legislativă mai prevede:

* posibilitatea acordării de scutiri/reduceri de impozit pentru monumentele istorice în care se desfășoară activitățile comerciale în situația existenței unor scheme de ajutor de minimis/stat;

* acordarea unei scutiri de taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor pentru întreținerea, repararea, conservarea, consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice;

* eliminarea supraimpozitării terenurilor nelucrate aflate în situri arheologice;

* eliminarea posibilității de a aplica scutirile de impozit în situația clădirilor și terenurilor care au regim juridic de protecție de monument istoric din intravilan neîngrijite;

* explicitarea faptului că administrația publică locală acordă consultanță proprietarilor, administratorilor sau titularilor altor drepturi reale asupra monumentului istoric, privind contractarea lucrărilor de protejare, verificarea modului de realizare a acestora pe toată durata executării acestora;

* pentru încurajarea lucrărilor de conservare și restaurare a monumentelor, este propusă exceptarea de Ia prelevarea cotelor pentru Casa Socială a Constructorilor și Inspectoratul de Stat in Construcții.

TOPUL CONSTRUCTORILOR Cei mai mari constructori profita de oportunitatile numeroaselor proiecte de investitii publice

Prin acțiuni de conservare, restaurare și punere în valoare a unui monument eligibil pentru finanțare, în sensul Programului, se înțelege elaborarea studiilor, cercetărilor și a documentațiilor tehnico-economice necesare în vederea restaurării și punerii în valoare a unui monument.

La acestea se referă inclusiv construcții noi, plata taxelor aferente avizelor pentru obținerea autorizației de construire, realizarea lucrărilor, asigurarea serviciilor de asistență tehnică — dirigenție de șantier.

Beneficiarul Programului ar trebui să îndeplinească cumulativ mai multe condiții:

* la data solicitării creditului garantat se încadrează într-una din următoarele situații cu privire la regimul de proprietate:

– persoana fizică deține în proprietate exclusiv sau împreună cu soțul ori soția un imobil sau parte de imobil;

– la data solicitării creditului garantat, proprietarii din cadrul asociației de proprietari dețin, în proprietate exclusiv sau împreună cu soțul ori soția un imobil sau parte de imobil;

– sub condiția aprobării prin hotărâre de guvern a unei scheme de ajutor de minimis/scheme de ajutor de stat referitoare la această situație, persoanele fizice de drept privat dețin un imobil sau parte de imobil;

* restaurează un singur monument, printr-un credit acordat și garantat în condițiile Programului;

* are calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus