Oferte locuri de munca top

Preturile energiei: aprobate de deputati

Prevederile privind plafonarea prețurilor energiei au fost adoptate de Camera Deputaților, carea făcut ultimele modificări înainte ca legea să fie promulgată.

Amendamentele au fost înaintate de deputați în procesul de legiferare a Ordonanței.

Plafonări de prețuri până la finalul anului

Prețul final plafonat facturat de către furnizorii de energie electrică până la 31 decembrie 2022 va fi:

* maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat de către clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0-100 kWh inclusiv.

* maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat de către clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01-300 kWh pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh.

 

* maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de maximum 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentatului legal pentru următoarele categorii de consumatori:

– întreprinderi mici și mijlocii

– operatorii/operatorii regionali

– operatorii economici din domeniul industriei alimentare, din domeniul agriculturii şi pescuitului

– autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public

– institutele naționale de cercetare-dezvoltare

* maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private.

Peste 70 apartamente din provincie, in curs de autorizare

Plafonările de prețuri în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025

Pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale va fi:

* maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat de către clienţii casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins intre 100,01 si 255 kWh.

Consumul de energie electrică cuprins între 255 si 300 kWh/lună va fi facturat la prețul de maximum 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, iar în cazul în care consumul depășește 300 kWh/lună, întreg consumul va fi facturat la prețul de maximum 1,3 lei/kWh.

* Prețul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică va fi de maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat de către urmatoarele categorii de clienţi:

– clientii casnici al căror consum lunar este cuprins între 0-100 kWh inclusiv;

– clienţii casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza unei cereri și a unei declaraţii pe propria răspundere;

– clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învăţământ, în baza unei cereri si a unei declaraţii pe propria răspundere;

– clienții casnici familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 ani în cazul în care urmează o formă de învațământ.

Mai multi bani din fonduri europene pentru reabilitarea termica a blocurilor

Plafonările de prețuri în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025

Pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale va fi:

* maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici;

* maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum și în cazul producătorilor de energie termică.

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, de prețul de maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, beneficiază și clienții noncasnici din cadrul parcurilor industriale, precum și cei din cadrul sistemelor de distribuție închise.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus