Oferte locuri de munca top

Mai multi bani din fonduri europene pentru reabilitarea termica a blocurilor

Ponderea finanțării din fonduri europene a proiectelor de reabilitare a blocurilor de locuințe va fi majorată.

Finanțarea investițiilor pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe  poate fi asigurată din fonduri europene prin Politica de Coeziune. Aceasta se face în proporție de 60% din fondurile UE și de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării, iar restul din bugetele locale și din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari.

Un nou articol de lege adoptat anul acesta prevede că finanțarea lucrărilor pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe se poate asigura integral din fondurile aferente PNRR, fără obligația de asigurare a vreunei contribuții din partea autorităților publice sau a proprietarilor.

Un proiect de act normativ, propus spre adoptare în regim de urgență, prevede o nouă modalitate de finanțare a lucrărilor de creștere a performanței energetice pentru blocurilor de locuințe.

Măsura va ajuta la creșterea numărului de clădiri renovate energetic și la utilizarea optimă a fondurilor alocate prin  Politica de Coeziune 2021-2027.

Astfel se va stabili cota de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale de maximum 3% din valoarea proiectului, pentru a echilibra contribuția asociațiilor de proprietari și a stimula astfel promovarea de proiecte pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe.

2,5 mil euro pentru finalizarea unui proiect de investitii publice

Finanțarea acestor proiecte va putea fi asigurată în următorul mod:

* în cazul regiunilor mai puțin dezvoltate:

– 90% din fondurile europene nerambursabile și din alocații de la bugetul de stat, conform ratei de cofinanțare stabilite prin deciziile Comisiei Europene de aprobare a programelor

– 5% din alocații de la bugetul de stat în limita sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor

– 5% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite, precum și din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari și/sau din alte surse legal constituite. Cota de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale se stabilește pe baza documentelor procedurale specifice implementării programelor și nu poate depăși 3%

* în cazul regiunilor mai dezvoltate:

– 90% din fondurile europene nerambursabile și din alocații de la bugetul de stat și din bugetele locale, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul programelor, conform ratei de cofinanțare stabilite prin deciziile Comisiei Europene de aprobare a programelor

– 5% din alocații de la bugetul de stat în limita sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor

– 5% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite, precum și din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari și/sau din alte surse legal constituite.

 

 

Descărcați aici

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus