Oferte locuri de munca top

Preturile contractelor de constructii vor fi actualizate cu majorarea salariului minim grantat

Majorarea salariului minim grantat în sectorul cosntrucțiilor va fi reflectată în creșterea valorii contractelor de achiziție publică lucrări de construcții.

Caracterul imprevizibil al pieței în domeniul construcțiilor, determinat inclusiv de majorarea salariului minim brut pe economie garantat, poate fi considerat o cauză care nu depinde de acțiunea părților contractuale, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerabursabile.

Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Adrian Câciu, explică într-o notă de informare faptul că OUG nr. 23/2023 prevede că valoarea eligibilă nerambursabilă a contractelor de finanțare se poate majora prin acte adiționale, în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de acțiunea / inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte normative.

Conform legii, prețul contractelor / acordurilor-cadru de achiziție poate fi ajustat direct în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/ impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul acordului-cadru/contractului.

Această ajustare, chiar dacă nu a fost prevăzută în documentația de atribuire, este considerată modificare nesubstanțială a contractului/acordului-cadru de achiziție și poate fi folosită doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul acordului-cadru/contractului.

Aici se încadrează inclusiv creșterea salariului de baz minim brut pe țară, garantat în plat, sau după caz, a salariului de baza minim brut pentru un anumit domeniu de activitate economică aplicabil (cum ar fi salariul minim în sectorul construcțiilor).

Concret, în urma unei modificări legislative al carei efect se reflecta în creșterea/ diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achiziție, contractantul transmite o solicitare de modificare a contractului prin act adițional, în care detaliază modificările și impactul acestora asupra părților din costurile pe care s-a bazat prețul inițial al contractului, inclusiv valoarea modificată rezultată a contractului. Autoritatea contractantă are obligația să verfice toate aspectele menționate, cu aplicarea prevederilor legale incidente și, dacă se justifică, să întocmească actul adițional.

TOPUL CONSTRUCTORILOR Cei mai mari constructori profita de oportunitatile numeroaselor proiecte de investitii publice

Sumele suplimentare rezultate se suportă din bugetul proiectului, prin utilizarea economiilor sau, după caz, suplimentarea valorii eligibile a proiectului, în limitele impuse de legislația aplicabilă și condițiile finanțării.

Legea permite această excepție de ajustare directă, neinclusă în documentația de atribuire inițială/contract, pe considerentul că modificarile legislative nu pot fi imputate părților. Nu au putut fi prevăzute/prentâmpinate de acestea și generează costuri suplimentare care nu trebuie suportate de către contractant, devenind o povară economică și un motiv de încetare a contractului/ acordului-cadru înainte de finalizare.

În ceea ce priveste proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a fost adoptată OUG nr. 76/2023, care aduce clarificări privind mecanismele și fluxurile aplicabile investițiilor și proiectelor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență și a rolurilor diferitelor structuri implicate, în scopul evitării blocajului implementării investițiilor, respectiv atingerii țintelor și jaloanelor.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus