Oferte locuri de munca top

Pot fi demarate proiectele de infrastructura, pe fonduri europene 2022-2030

În procedură de urgență au fost aprobate astăzi de către Guvern o serie de măsuri pentru a permite demararea proiectelor din domeniile transport, deșeuri, îmbunătățirea sistemului de răspuns și din domeniul infrastructurii spitalicești și ambulatorii, până la aprobarea formală de către Comisia Europeană.

Astfel, se operaționalizează o treime din fondurile alocate în Politica de Coeziune prin stabilirea mecanismelor financiare și de implementare a programelor și proiectelor.

Din cele aproximativ 45 miliarde de euro alocate României, peste 16,638 miliarde de euro vor finanța proiecte de infrastructură de transport, sănătate, alimentare cu apă, gestionarea deșeurilor.

În mod specific, Ordonanța de Urgență prevede posibilitatea introducerii în bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a creditelor de angajament și bugetare necesare proiectelor din cadrul Programului de Transport, Programului Dezvoltare Durabilă și Programului de Sănătate.

TOPUL DRUMARILOR

De asemenea, se permite desfășurarea activităților aferente autorităților de management și anume evaluare, contractare, acordare de avize de principiu, monitorizare, autorizare de cheltuieli si efectuare de plăti pentru prioritățile de finanțare incluse în cadrul Programului de Transport, Programului Dezvoltare Durabilă și Programului Sănătate.

Ulterior aprobării acestor Programe proiectele vor fi reevaluate pe cadrul legal și procedural aferente acestuia cu adiționarea modificărilor rezultate dacă este cazul.

Cheltuielile efectuate până la aprobarea Programelor vor fi solicitate Comisiei Europene după aprobarea formală a acestora.

”Acest demers are în vedere lecțiile învățate în decursul celorlalte perioade programatice pentru a evita întârzierile în pregătirea, evaluare și contractarea proiectelor de infrastructură”, susțin guvernanții.

Proiect rutier de peste 130 mil euro, aprobat

Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, proiectele privind îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc și proiectele privind investiții în infrastructuri spitalicești, finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea unor acte normative. Programele de investiții vizate de aceasta OUG sunt:

* Programul Transport,

* Programul Dezvoltare Durabilă și

* Programul de Sănătate.

Alocările pentru care se stabilește mecanismul financiar pentru începerea investițiilor din fondurile alocate în perioada de programare 2021-2027, la nivelul Programului Operațional Transport (POT), Programului Operațional Dezvoltare (PODD) Durabilă, Programului Operațional Sănătate (POS) sunt:

  1. a) infrastructura de transport – 9,7 miliarde euro
  2. b) infrastrucutura de apă-canalizare – 3,05 miliarde euro
  3. c) infrastructura de gestionare a deșeurilor – 500 milioane euro
  4. d) infrastructura de risc (achiziționarea a 1.200 de ambulanțe) – 488 milioane euro
  5. e) infrastructura de sănătate – 2,9 miliarde euro care vizează prioritățile:

– Finanțarea spitalelor regionale

– Investiții în cabinetele de medicină de familie/primară + ambulatorii

– Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei

– Infrastructură și echipamente în domeniile oncologie și transplant.

Sus