Oferte locuri de munca top

Plati în avans din fonduri publice

Mai multe prevederi privind plățile în avans din fonduri publice sunt incluse într-un proiect de lege votat de Camera Deputaților. (fisier atasat la finalul stirii)

Acestea au fost introduse în proiect de către grupurile parlamentare PSD și PNL și vizează asigurarea fluxurilor financiare în implementarea reformelor și investițiilor prevăzute în PNRR. Deputații justifică noile măsuri și prin orizontul de timp determinat astfel că noile modificările legislative stabilesc premisele utilizării cu prioritate a fondurilor alocate României prin PNRR.

Ca urmare, beneficiarii vor putea solicita, prin cereri de transfer, plata avansurilor în cuantum de până la 13% din valoarea contractelor de achiziții încheiate în vederea implementării proiectelor, pe baza previziunilor de etapă, după ordinul de începere.

După acordarea primului avans, următoarele se acordă doar dacă se îndeplinesc cumulativ, următoarele condiții:

a) prestatorul / furnizorul / executantul a respectat graficul de implementare / termenele de livrare / stadiul de execuție

b) gradul de îndeplinire a indicatorilor proiectului corespunde graficului de implementare / termenului de livrare / stadiului de execuție.

Beneficiarii au obligația de a restitui sumele rămase neutilizate din avansurile acordate, înainte de solicitarea următorului avans, sau după caz, la semnarea procesului verbal de recepție.

Pentru finanțarea proiectelor din fondurile europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, se pot efectua plăți în avans de până la 40% din fonduri publice.

TOPUL CONSTRUCTORILOR Cei mai mari constructori profita de oportunitatile numeroaselor proiecte de investitii publice

Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili categoriile de cheltuieli pentru care se efectuează plăți în avans, procedurile, precum și limitele care se folosesc în acest scop.

Sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, altele decât cele aferente Programului operațional sectorial Transport pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate. Aceasta cu respectarea eventualelor prevederi specifice din memorandumuri/ acorduri/ contracte/ decizii/ ordine de finanțare.

 

 

Descarcati aici

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus