Oferte locuri de munca top

Peste 1 mld euro pentru noi proiecte de apa si apa uzata

Ghidul pentru finanțarea de noi proiecte în cadrul apelului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară” a fost publicat de către Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă.

Bugetul alocat este în valoare de peste 1 miliard de euro (819,12 mil. euro Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 181,39 mil. euro din Fondul de Coeziune).

Vor fi lansate două apeluri de proiecte, astfel:

* Proiecte regionale de apă şi apă uzată;

* Investiţii pentru modernizarea rețelei naționale de monitorizare a calității apei.

Acțiunile finanțate vor viza construirea, reabilitarea și extinderea:

– sistemelor de apă potabilă noi/ existente – captare și aducțiune, stații de tratare, măsuri legate de eficiență, rețele de transport și distribuție a apei destinate consumului uman în așezări care au cel puțin 50 locuitori/ sau distribuție de cel puțin 1.000 m3 apă/zi;

– rețelelor de canalizare noi/ existente şi construirea/reabilitarea/modernizare a stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., fiind însă finanțate cu prioritate aglomerările peste 10.000 l.e., inclusiv soluții pentru un management adecvat pentru tratarea nămolurilor rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate;

De asemenea, vor fi finanțate: Măsuri necesare pentru eficientizarea și sustenabilitatea investițiilor; Operaţiuni pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Operatorilor Regionali; Modernizarea rețelei naționale de monitorizare a calității apei.

TOPUL CONSTRUCTORILOR Cei mai mari constructori profita de oportunitatile numeroaselor proiecte de investitii publice

Proiectele finanțate vor fi realizate în baza Master Planurilor Judeţene actualizate, a Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice (PMBH) și reflectate în cadrul Planului Național de Investiții.

Operaţiunile propuse spre finanțare constau în investiții integrate de dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată care vor contribui la respectarea Directivei (UE) 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, respectiv Directiva (UE) nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus