Oferte locuri de munca top

Oficial: start pentru Garant Construct si programele de investitii

O finanțare de 4 miliarde de euro va fi disponibilă pentru IMM-urile din țară.

Astfel, începând de astăzi, 12 septembrie 2022, antreprenorii sunt invitați să se înscrie pe platforma www.imminvest.ro pentru a accesa fondurile puse la dispoziție prin intermediul Programului IMM Invest Plus, utilizând oricare din componentele sale:

* Garant Construct

* IMM Invest România

* Agro IMM Invest

* IMM Prod

* Innovation

* Rural Invest.

Oferta castigatoare a unui contract rutier de 13 mil euro va fi reevaluata

Ajutoarele de stat vor fi acordate sub forma de garanții pentru împrumuturi și granturi ce vor acoperi comisionul de risc, precum și comisionul de administrare pe toată durata de valabilitate a garanției acordate.

De asemenea, dobânzile aferente creditelor vor fi subvenționate pe o perioadă de până la 12 luni.

Schemele au fost aprobate de către Comisia Europeană la sfârșitul săptămânii trecute. Programele se derulează prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Fondul Român de Contragarantare (FRC) și Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR).

Plafonul de garantare al programului a fost majorat cu peste 10 miliarde de lei, la 17,75 miliarde de lei, iar schema de ajutor de stat sub formă de granturi depășește 1,9 miliarde lei.

Conform prevederilor Cadrului temporar pentru acordarea ajutoarelor de stat, schema de ajutor de stat poate fi accesată până la data de 31 decembrie 2022 și oferă accesul la finanțări de maxim 10 milioane lei pentru proiectele de investiții/beneficiar și de maximum 5 milioane pentru capital de lucru.

TOPUL DRUMARILOR

Procentul de garantare poate atinge până la 90% din valoarea împrumutului.

Durata maximă a finanțărilor va fi de 72 de luni pentru creditele de investiții și de 36 luni pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru.

Ajutoarele de stat pot ajunge până la 500.000 euro/întreprindere/UAT, cu excepția domeniului producției primare de produse agricole, unde beneficiarii pot primi până la 62.000 euro/întreprindere sau de 75.000 euro pentru beneficiarii din domeniul acvaculturii și pescuitului.

Componenta GARANT CONSTRUCT are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediul implementate de:

1. IMM-uri şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecți și birouri individuale de arhitectură

2. Unități Administrativ Teritoriale (municipii, orașe, comune).

Ajutorul de stat acoperă maximum 90% din creditele bancare acordate pentru investiţii şi/sau pentru susţinerea activităţii curente, precum și un grant compus dintr-o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, comisioane de administrare și de risc și parțial costul aferent dobânzilor.

Programul permite achiziționarea de echipamente, softuri și utilaje, construcția, achiziția, amenajarea de hale, finanțarea capitalului de lucru sau plata salariilor.

Cu ce preturi achizitioneaza o primarie materiale si utilaje de constructii

Componenta IMM INVEST ROMÂNIA facilitează accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniștii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanțarea altor credite de investiții sau cheltuieli destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Componenta IMM PROD are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană care activează în sectoare productive.

Sus