Oferte locuri de munca top

Oficial: noutati privind receptia lucrarilor de intretinere a drumurilor

A intrat în vigoare noua variantă a regulamentului privind modalitatea de recepționare a lucrărilor de întreținere a drumurilor și podurilor.

Procesul de recepție a fost modificat pentru a rezolva o serie de nereguli sesizate în practică.

Reglementarea tehnică se adresează tuturor factorilor implicați în procesul de recepție a lucrărilor și serviciilor de întreținere a drumurilor de interes național: proiectanți, executanți de lucrări în domeniul construcțiilor, specialiști cu activitate în domeniul construcțiilor atestați/autorizați în condițiile legii, investitori, laboratoare de încercări în construcții autorizate/acreditate, precum și organisme de verificare/control etc.

Prevederile se aplică la proiectarea și execuția lucrărilor și serviciilor de întreținere a drumurilor de interes național care nu necesită expertizare tehnică, nu modifică și nu afectează structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcției, nu intervin asupra caracteristicilor inițiale ale acesteia din punct de vedere al cerințelor fundamentale aplicabile, nu măresc valoarea construcției și se execută fără autorizație de construire.

TOPUL DRUMARILOR

Prin prisma activității desfășurate de CNAIR SA privind întreținerea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră, au fost identificate o serie de situații care au determinat necesitatea revizuirii reglementării tehnice în scopul reglementării stricte a procesului de recepție.

Prin noul regulament au fost stabilite reguli clare și ferme, simple și coerente, care să permită o aplicare eficientă pornind de la constituirea comisiei până la finalizarea recepției, atât pentru recepția efectuată într-o etapă – în fază unică – la terminarea lucrărilor, cât și pentru recepția efectuată în două etape, la terminarea lucrărilor și la expirarea perioadei de garanție.

Din componența comisiilor de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală au fost eliminați reprezentantul administrației publice locale și reprezentantul teritorial al poliției rutiere, pe teritoriul cărora se execută lucrările, datorită faptului că lucrările și serviciile de întreținere a drumurilor de interes național se execută fără autorizație de construire/desființare.

O noua sursa pentru produse de balastiera

A fost stabilită procedura de comunicare între factorii implicați în procesul de recepție, referitor la aspectele de natură organizatorică, precum și condițiile în care comisia de recepție se poate întruni, în mod legal, și în care poate lua decizii cu privire la recepție.

Pentru lucrările și serviciile de întreținere a drumurilor de interes național a căror recepție se efectuează într-o etapă – în fază unică – care nu presupun o complexitate ridicată, s-a stipulat că verificarea calității lucrărilor executate, întocmirea cărții tehnice a lucrării, întocmirea documentelor de recepție și asigurarea secretariatului comisiei de recepție să fie efectuate de către un referent de specialitate inginer construcții, sau un șef district drumuri, poduri sau un șef sector drumuri, poduri.

Au fost stabilite obligațiile și răspunderile dirigintelui de șantier pentru lucrările de întreținere a căror recepție se efectuează în două etape, cât și obligațiile și răspunderile referentului de specialitate inginer construcții/șefului de district drumuri, poduri/șefului de sector drumuri, poduri, pentru lucrările de întreținere a căror recepție se efectuează într-o etapă – în fază unică.

 

Descărcați aici

Sus