Oferte locuri de munca top

Noutati privind dispozitiile referitoare la planurile parcelare

Mai multe modificări sunt propuse a fi aduse Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

Propunerile de completare și modificare a dispozițiilor referitoare la planurile parcelare au fost înaintate de O.C.P.I. Harghita, avându-se în vedere dificultățile ivite în practică cu privire la aplicarea prevederilor existente care nu au fost corelate între ele.

Astfel, s-a propus modificarea art. 86 din Regulament, motivat de faptul că deși alin.(1)

al acestui articol reprezintă regula conform dispozițiilor în vigoare, alin. (2) al acestui text legal a devenit regula în practică și nu excepția, astfel cum este stipulat expres.

De asemenea, propunerile de modificare a articolului mai sus menționat sunt realizate pentru a asigura aplicabilitatea reglementării, în considerarea celor trei situații care pot interveni în procedura de întocmire și recepție a planurilor parcelare.

Astfel, în cazul în care titlul de proprietate nu s-a emis până la data deschiderii din oficiu a cărților funciare sunt aplicabile cazurile de înscriere provizorie prevăzute la art. 13 alin (14) și (16) din Legea 7/1996,

În cazul imobilelor deja înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, incluse în tarlaua ce a făcut obiectul planului parcelar, noua carte funciară se va deschide prin preluarea situației din cartea funciară existentă în ceea ce privește titularii drepturilor reale imobiliare. Aceasta, însă, cu actualizarea corespunzătoare a oricăror detalii tehnice rezultate din măsurătorile efectuate, fără acordul proprietarilor, având în vedere faptul că foarte multe imobile au fost înscrise în cartea funciară cu poziționare incertă, cu informarea prealabilă a proprietarilor.

Abrogarea art. 871 este justificată de prevederile potrivit cărora, ”Primarul va afișa lunar suprafața constituită sau reconstituită, numele beneficiarilor, amplasamentul, planurile parcelare, precum, și suprafața rămasă în rezerva comisiei locale.  precum și de cele care stipulează că neafișarea datelor menționate în art. 27 alin. (41) de către primar în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii precedente, reprezintă contravenție și este sancționată cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Totodată, s-a motivat faptul că Legea cadastrului și Legea fondului funciar nu prevăd posibilitatea unor abordări diferite ale planurilor parcelare în funcție de anumite criterii, astfel încât nu se justifică o diferență de tratament în ceea ce privește recepția și afișarea acestora introdusă prin ordin al directorului general al ANCPI.

Propunerea de modificare este motivată și prin susținerea potrivit căreia, odată cu modificarea art. 40 din Legea nr. 7/1996, procedura de realizare a planurilor parcelare este similară cu cea din înregistrarea sistematică, motiv pentru care în cadrul lucrărilor de întocmire a planului parcelar, situaţia tehnică şi juridică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral şi în cartea funciară ar trebui să se modifice conform situaţiei tehnico-juridice actuale. Așa cum a fost identificată prin măsurătorile efectuate şi actele juridice colectate, astfel cum se procedează în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică. Fără a se proceda la  repoziționarea sau actualizarea imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară cu acordul proprietarilor, anterior recepției planului parcelar.

Modificările sunt supuse procedurii de consultare publică.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus