Oferte locuri de munca top

Nou regulament al Comisiei Tehnnice de Urbanism a Bucurestiului

Un nou regulament de funcționare a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului urmează să fie aprobat de Consiliul General al Municipiului București. La data intrării în vigoare a acestuia va fi abrogată Hotărârea CGMB nr. 30 din 30 ianuarie 2017.

Din noul regulament (atasat mai jos), reținem că etapa de deliberare finală a comisiei nu este publică și că aceasta se realizează doar în prezența membrilor cu drept de vot și a membrilor supleanți CTUAT fără drept de vot. Cu acordul președintelui CTUAT și la propunerea acestuia sau a Primarului General pot asista la deliberarea finală, fără dreptul de a participa la vot, în calitate de invitați pe lângă secretariatul comisiei și Arhitectul Șef, reprezentanții aparatului de specialitate al Arhitectului Șef, consilieri ai Primarului General, directorii executivi din PMB, directori sau personalul de specialitate din cadrul companiilor publice ale PMB cu atribuții în domeniu, cât și consultanții tehnici pe zona de trafic, transportului de călători, căi ferate, mediu sau de rețele publice, cu experiență recunoscută în domeniu.

La ședințele de avizare ale Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nu pot participa la luarea deciziei prin vot membrii care au calitatea de autor sau de co-autor al documentațiilor – proiectelor supuse avizării.

Pentru evitarea conflictelor de interese, de la începerea mandatului acestora, membrii CTUAT vor semna o declarație pe proprie răspundere conformă cu legislația în vigoare.

Durata de valabilitate a mandatului prezentei comisii tehnice este pe 4 ani de la aprobarea actualului regulament.

 

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2018

Sus