Oferte locuri de munca top

Ghiduri de arhitectura pentru judetul Salaj

Au fost publicate două ghiduri de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural, ce vizează zonele etnografice Meseș și Sălaj.

Aceste ghiduri au fost realizate de Ordinul Arhitecților din România, cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, din subordinea Consiliului Județean Sălaj. Ghidurile se adresează locuitorilor din mediul rural, autorităților locale și regionale, investitorilor, consultanților de accesare a fondurilor europene și proiectanților, în vederea întocmirii proiectelor de investiții și a fundamentării documentațiilor de urbanism.

„Într-o perioadă în care se construiește, adesea, haotic, fără a mai ține cont de tradiție, de arhitectura zonei, de importanța integrării în peisaj, astfel de ghiduri specifice sunt mai mult decât binevenite. Chiar dacă soluțiile promovate de autori sunt doar cu titlu de recomandare, consider că este extrem de important ca aceste exemple de bune practici să fie surse de inspirație pentru toate părțile implicate în realizarea procesului de construcții din zona rurală.”, a declarat Dinu-Iancu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj.

Nici in constructii salariile nu tin pasul cu cresterea inflatiei

În primele capitole ale fiecărui îndrumar sunt definite, cu ajutorul datelor din teren, al datelor statistice, geografice și pe baza documentațiilor istorice, specificul zonelor etnografice în cauză.

Mai apoi, sunt prezentate recomandări de amplasare a construcțiilor noi, respectiv de intervenție asupra construcțiilor existente, astfel încât să se păstreze identitatea satului sălăjean.

De asemenea, ghidurile identifică exemple negative de amenajare a spațiului public și privat și oferă alternative valoroase, cu soluții sustenabile, în armonie cu specificul locului.

„Ghidurile își propun să prezinte un set de reguli uşor de aplicat, cu exemple clare, care să faciliteze alegerea modelelor adecvate de către cei care vor să construiască în mediul rural. Obiectivul esenţial este păstrarea spiritului aşezărilor rurale din România şi creşterea calităţii vieţii în mediul rural, concomitent cu conservarea tradiţiilor şi a peisajului cultural existent. Toate acestea sunt privite ca resurse de bază pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural”, spun autorii.

Ghidurile își propun să ofere un set de reguli ușor de aplicat, cu exemple clare, care să faciliteze alegerea modelelor adecvate de către cei ce vor să construiască în mediul rural.

În același timp, intenționează să ușureze activitatea echipelor de proiectare/consultanță în alegerea configurațiilor, a materialelor și a tehnologiilor necesare construirii în mediul rural, fie că vorbim despre proiecte finanțate prin PNDR, despre elaborarea documentațiilor de urbanism sau despre simple intervenții cu finanțare exclusiv privată.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus