Oferte locuri de munca top

Nici in constructii salariile nu tin pasul cu cresterea inflatiei

Creșterea salariilor nu ține pasul cu evoluția inflației, după cum arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică.

La nivelul economiei naționale, câştigul salarial mediu net a fost 3.517 lei în luna septembrie. Acesta esta mai mare cu 5,9% față de cel din luna septembrie a anului trecut.

În același interval de timp, prețurile de consum au crescut mai accelerat, și anume cu circa 6,3%.

În sectorul construcțiile salariul mediu net a fost de 3.357 lei în luna septembrie a acestui an. Creșterea față de luna septembrie a anului trecut a fost ceva mai redusă decât cea a salariului mediu net la nivel național, și anume de 5,7%.

(evolutia detaliata a salariilor din cosntructii – in fisierele atasate)

În această toamnă inflația a crescut accelerat ajungând, potrivit celor mai recente date statistice, la aproape 8% în luna octombrie față de luna similară a anului trecut.

În sectorul construcțiilor este de așteptat ca penuria de lucrători calificați și creșterea inflației să pună în continuare presiune pe creșterea salariilor.

De asemenea, creșterea numărului de șantiere pentru investiții publice va impulsiona aducerea unui număr tot mai mare de muncitori din afara Uniunii Europene.

Nou ansamblu mixt, intr-o fosta zona industriala din Capitala

Cele mai mari salarii pentru IT și cele mai mici pentru industria ospitalității

În luna septembrie, la nivelul întregii economii câştigul salarial mediu nominal brut a fost 5.732 lei, mai mare cu +0,8% decât în luna precedentă.

Câştigul salarial mediu net a fost 3.517 lei, în creștere faţă de luna precedentă, cu +0,9%.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (8.578 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.929 lei).

În luna septembrie 2021, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut faţă de luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite sau pentru „Ziua petrolistului”), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 14,8% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, respectiv 12,0% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
  • între 3,5% și 8,5% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, alte activităţi industriale n.c.a., fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite);
  • între 2,0% și 3,5% în fabricarea produselor din tutun, fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, fabricarea de mobilă, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna august 2021 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție, încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 7,9% în alte activităţi extractive, respectiv cu 7,2% ȋn intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii);
  • între 3,0% și 5,5% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, industria metalurgică, telecomunicaţii, transporturi pe apă;
  • între 1,0% și 2,0% în hoteluri şi restaurante, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), extracţia cărbunelui superior şi inferior, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor, cercetare-dezvoltare, colectarea şi epurarea apelor uzate, transporturi aeriene.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+7,6%, ca urmare a reluării plății cu ora a cadrelor didactice), în administraţia publică, respectiv în sănătate şi asistență socială (+0,5% fiecare ȋn parte).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus