Oferte locuri de munca top

Montarea panourilor solare pe cladirile de patrimoniu: noi prevederi

Pentru accelerarea avizării intervențiilor la clădiri ce au statutul de arhitectură de patrimoniu, un nou proiect normativ are în vedere identificarea condițiilor cumulative care fac posibilă emiterea, în condițiile legii, de avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sau a comisiilor zonale ale monumentelor istorice.

În ceea ce privește montarea de panouri termice solare și panouri fotovoltaice pe clădirile de patrimoniu, noul proiect prevede că:

* panourile nu se montează pe fațada principală;

* panourile vor fi montate la același unghi cu învelitoarea existentă anterior intervenției;

* panourile nu sunt vizibile din spațiul public, atunci când lățimea construcției este percepută integral la un unghi de 54 grade măsurat în plan orizontal și distanța măsurată de la construcția pe care sunt montate panourile este cuprinsă între o dată și trei ori înălțimea construcției;

* panourile nu sunt vizibile din puncte de belvedere marcate în documentații de urbanism în vigoare;

Documentația tehnică depusă spre avizare va conține piese desenate din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de mai sus.

TOPUL CONSTRUCTORILOR Cei mai mari constructori profita de oportunitatile numeroaselor proiecte de investitii publice

Potrivit documentației tehnice depusă spre avizare, din memoriul tehnic de specialitate pentru descrierea lucrărilor de structură, asumat de un specialist/expert atestat de Ministerul Culturii, trebuie să rezulte că pot fi montate panouri termice solare și panouri fotovoltaice.

De la aceste prevederi fac excepție imobilele aflate între obiectivele înscrise în Lista Patrimoniului Mondial, Lista Indicativă pentru Lista Patrimoniului Mondial și în zonele de protecție a acestora.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus