Oferte locuri de munca top

Modificari privind documentatiile tehnice, aprobate de Guvern

Modificări ce vizează documentațiile tehnice vor fi aprobate astăzi de Guvern (fisier atașat la finalul știrii).

Oficialii au constatat că, având în vedere complexitatea proiectelor și varietatea amplasamentelor, apare imposibilitatea elaborării studiilor de fezabilitate cu luarea în considerare a tuturor elementelor din teren. Acest fapt atrage revizuirea documentației tehnico-economice pe parcursul execuției. Revizuirea documentației implică, de cele mai multe ori, schimbări sau optimizări de soluții tehnice, care atrag necesitatea unor lucrări suplimentare ce conduc la majorarea valorii investiției.

Modul de estimare a costurilor nu mai reflectă condițiile economice actuale, sintagma “cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare” nemaiputând fi aplicată, deoarece nu pot fi luate în calcul valori asemănătoare de la o luna la alta, cu atât mai puțin compararea costurilor cu cele ale unor investiții similare evaluate sau realizate anterior.

Astfel, în structura devizului general va fi introdus un capitol în care se vor cuprinde cheltuieli destinate acoperirii eventualelor diferențe de costuri determinate de lucrările care pot apărea pe parcursul fazelor de proiectare și asistenței tehnice pe durata de execuție, ca urmare a completării sau optimizării soluțiilor tehnice stabilite la fazele anterioare. Sumele cu această destinație vor constitui marja de buget și pot fi utilizate până la finalizarea elaborării/definitivării proiectului tehnic de execuție și a detaliilor de execuție.

În cazul contractelor de achiziție publică de lucrări care includ proiectarea, sumele aferente marjei de buget se vor utiliza în conformitatea cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale.

În cazul contractelor care au ca obiect exclusiv proiectarea, produsul final, respectiv proiectul, poate conține optimizări sau completări ale soluției tehnice stabilite la faza anterioară (SF sau DALI), care se reflectă în costul lucrărilor a căror valoare este acoperită din marja de buget.  Cheltuieli aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la capitolul/subcapitolul 1, 2, 3, 4 și 5.1.1 din devizul general.

TOPUL CONSTRUCTORILOR Cei mai mari constructori profita de oportunitatile numeroaselor proiecte de investitii publice

Prin instituirea marjei de buget se alocă, de la început, o sumă destinată să acopere optimizarea proiectului și lucrările suplimentare ce pot apărea ca urmare a acesteia. Cuantumul marjei de buget stabilit este apreciat ca fiind suficient pentru atingerea scopului pentru care a fost gândit, respectiv acoperirea valorii diferențelor dintre estimările de cost în diversele stadii ale proiectului investiției, datorate nivelurilor diferite de detaliere a informațiilor pe faze de proiectare și implicit a costurilor.

Marja ar trebui să eficientizeze procesul investițional, eliminând o etapă intermediară privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici în situația în care, ca urmare a optimizării/completării soluțiilor tehnice inițiale, se depășesc indicatorii aprobați inițial.

De asemenea, aceasta este absolut necesară pentru investițiile semnificative din domeniul apă/canal, precum și din domeniul infrastructurii de transport național, având în vedere complexitatea  proiectelor, a studiilor care trebuie realizate și a amplasamentelor acestora, fapt ce poate trage dese adaptări/optimizări ale soluțiilor la situația din teren întâlnită.

Pentru proiectele aflate în implementare vor fi instituite dispoziții tranzitorii.

Pentru acestea, există posibilitatea refacerii devizului general cu includerea marjei de buget dacă sunt îndeplinite două condiții, respectiv:

* beneficiarul investiției/investitorul dispune de resursele financiare necesare suportării cheltuielilor suplimentare aferente marjei de buget;

* nu a intervenit finalizarea a elaborării/definitivării proiectului tehnic de execuție și a detaliilor de execuție, conform art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, sau finalizarea acordării asistenței tehnice pe durata de execuție.

Ca urmare a refacerii devizelor generale cu includerea marjei de buget, beneficiarii vor proceda la reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului, conform prevederilor legale în domeniu.

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus